Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko

Klaster regionálneho rozvoja– západné Slovensko vyvíja aktivity v oblasti cestovného ruchu, ktoré súvisia s rozvojom využitia potenciálu kraja vo vzťahu k návštevníkom, ale aj obyvateľom regiónu.

Prioritné témy, na ktoré sa  projekty klastra zameriavajú sú:

  1. cyklodoprava a cykloturistika,
  2. využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus,
  3. sakrálny turizmus a tematika kultúry,
  4. gastronómia a ubytovanie,
  5. zážitková turistika.

Primárnym cieľom klastra je integrovať existujúce subjekty podieľajúce sa na vytváraní podmienok pre príjemné a zdravé trávenie voľného času. Klaster spolupracuje s mestami, obcami, neziskovými organizáciami, ako aj súkromným sektorom a vytvára nové príležitosti, z ktorých benefitujú rovnako  členovia klastra, ako aj obyvatelia a návštevníci kraja. Dlhodobým projektom klastra je tiež vytvorenie a správa dynamickej databázy miest, podujatí a aktivít dostupných v rámci kraja.

Činnosti a aktivity KRR:

-           združovanie aktérov cestovného ruchu (samosprávy, podnikatelia, III. sektor) so záujmom  o aktívny rozvoj cestovného ruchu v regióne,

-           budovanie spoločného marketingu a spoločnej ponuky produktov cestovného ruchu, organizovanie účasti na výstavách, konferenciách a veľtrhoch cestovného ruchu,

-           zvyšovanie pozitívnej mienky o cestovnom ruchu na území kraja, podpora a usmerňovanie efektívnej územnej organizačnej štruktúry cestovného ruchu, príprava a realizácia koncepčného programu rozvoja vrátane prípravy odborných analýz a štúdií,

-           aktívne zabezpečovanie prenosu skúseností a inovácií v cestovnom ruchu z okolitých  regiónov a z krajín Európy,

-           realizácia spoločných investičných projektov a podpora účasti na cezhraničných projektoch.

http://klasterrr.sk/

 

 

 

 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
máj 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc