Poľovníctvo

Väčšinu plochy Trnavského kraja zaberajú odlesnené, poľnohospodársky využívané nížiny. Lesné plochy sa vyskytujú najmä v Malých Karpatoch, Považskom Inovci a Bielych Karpatoch. Zalesnené sú najmä listnatými lesmi, ktoré zvyšujú estetiku kraja a poskytujú možnosť pre rekreáciu, lesné hospodárstvo a poľovníctvo. V rámci ostatného územia sa vyskytujú lužné lesy pozdĺž riek a lesné remízy v poľnohospodársky využívaných nížinách.

Prevaha polí nad lesmi určuje väčšie zastúpenie živočíchov ako zajac poľný, jarabica poľná, bažant poľovný. V lesoch žijú srnec hôrny, jeleň lesný, muflón a diviak. Pri vodných plochách a riekach má svoje zastúpenie kačica divá.

 

Agroturistika a vidiecky turizmus

Agroturistika a vidiecky turizmus  sú založené na aktívnom využívaní vidieckeho osídlenia pre rekreačno-turistický pobyt. Prispieva k zachovaniu tradičného osídlenia vidieka, a tým zabezpečenie krajinotvorných a eko­logických funkcií, využíva existujúce základne poľnohospodárskych podnikov a súkromných roľníkov, oživuje kultúrno-historické, folklórne a remeselnícke tradície v regióne.

Turistické využitie takmer všetkých obcí Trnavského samosprávneho kraja v značnej miere závisí od iniciatívneho prístupu obecných samospráv, miestnych podnikateľov a obyvateľov.

  • Vidiecka turistika je súbor rekreačných aktivít, alebo aktivít voľného času, ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných rekreačných aktivít. Znamenajú istý návrat k prírode, k činnostiam, ktorými sa bez ­prostredne zaobstarávajú základné potreby na živobytie. Vidiecka turistika ponúka rekreačné činnosti, využívanie voľného času na vidieku s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch ale ­bo v účelových ubytovacích zariadeniach.
  • Agroturistiku je užšou formou vidieckej turistiky, pri ktorej dochádza k využitiu poľnohospodárskych podmienok a potenciálu agrárneho sektora pre potreby cestovného ruchu. Agroturistika závisí od prírodných a ekonomických, úrovne ľudského činiteľa,  kvality poskytovaných služieb, úrovne príjmov obyvateľstva, atď.
 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
máj 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc