Prevencia závislosti, kriminality a kyberšikany

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede,  menovite už veľmi populárna preventistka Mgr. Sabina Baloghová  v spolupráci o Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Bc Erikou Sínovou  aj tento  školský  rok  pravidelne realizujú cyklické školenia  pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov.   Témy sa odvíjajú od aktuálnych problémov v spoločnosti. Okrem prevencie vzniku závislosti na psychotropných látkach a rôzneho druhu kriminality , dnes je už dôležitá aj prevencia tzv. kyberšikany. Je to obťažovanie a šikanovanie prostredníctvom internetu, mobilu, fejsbuku a pod.

Účastníci sa dozvedeli  potrebné informácie – samozrejme, že veku primeraným spôsobom -  o ohrozeniach, ktoré ich v bežnom živote obklopujú.  Odborníčka sa venovala  školeniu v oblasti  základov právneho vedomia a trestnoprávnych úkonov, ktoré sa týkajú práve vekovej hranice adolescentov. Na trhu je nesmierne pestrá ponuka syntetických drog, v rôznom vábivom balení,  ktoré vyvolávajú nezvratné škody na ľudskom organizme a to hneď po prvom podaní.  Ale netreba sa zameriavať len na drogy. Oveľa prístupnejším a nemenej nebezpečným je alkohol.  Pozornosť bola zvlášť venovaná sociálnym sieťam, ako diskutovať , ako sa chrániť, čo sa môže a čo nemôže touto formou „ponúkať“ verejnosti, opatrne s dôverou k neznámym diskutérom, aby sa žiaci nestali obeťami zločineckých skupín.

Osobitne zaujímavá je vždy  voľná debata, čas otázok a odpovedí , keď účastníci využívajú možnosť oboznámiť sa  s prípadnými  rôznymi právnymi dopadmi  ich činov , veľakrát, na hranici zákona...  To sa týka starších žiakov. Menšie deti skôr hovoria o zážitkoch v rodine, nie raz „nažalujú“ na otca či mamu keď prebehli pri semaforoch na červenú, či telefonujú za jazdy a podobne. Ako sa hovorí, neznalosť  zákona neospravedlňuje a správna  informovanosť je  veľmi potrebná. A to vo všetkých vekových kategóriách.

Školenia sa v týchto týždňoch  v ZŠ s vjm.  J. Aranya v Okoči,  v ZŠ s vjm. Orechovej Potôni  ZŠ M. Bela, Šamorín.    Všetci účastníci školenia dostali metodické materiály, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vyrobilo Žitnoostrovské osvetové stredisko aj v maďarskom jazyku.

26.2. 2019

 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
máj 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc