Západoslovenské múzeum v Trnave - sprievodca po expozíciách

Bulletin podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Západoslovenské múzeum v Trnave vydalo na sklonku roka 2018 nový tlačený materiál s názvom. Západoslovenské múzeum v Trnave - sprievodca po expozíciách. Na základe žiadosti o grant podporil finančne jeho vydanie Fond na podporu umenia. Propagačný farebný bulletin pre domácich i zahra­ničných návštev­níkov ponúka základné informácie o budovách a expozíciách múzea. Sprievodcu formátu A5 tvorí súbor 21 ks kariet v obale. Každá obsahuje text v sloven­skom, anglickom a nemeckom jazyku doplnený fotografiami. Nechýbajú všeobecné informácie, plán expozícií v budove Západoslovenského múzea po poschodiach a plán centra Trnavy s vyznačením budov múzea s expozíciami. Obsah aktuálneho sprievodcu pripravili odborní zamestnanci múzea. Preklad do nemeckého jazyka pripravila firma Abanico, s.r.o. a preklad do anglického jazyka realizovali Ľubica Letovancová a Lenka Pokorná.
            Nový bulletin Západosloven­ského múzea v Trnave je tlačený propagačný materiál, ktorý poskytne individuálnym návštevníkom základné informácie o múzeu a prispeje k propagácii inštitúcie doma i v zahraničí. Múzeum ho ponúka k všetkým typom vstupeniek za cenu 1,- €.

Názov: Západoslovenské múzeum v Trnave - sprievodca po expozíciách
Vydalo Západoslovenské múzeum v Trnave

Grafika a tlač: Rapos Trnava

15.1. 2019

 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
apríl 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc