Žitnoostrovské pastelky 2018 sa vydali na púť

Devätnásty   ročník súťaže si  tento rok  píšu  už  svetoznáme  Žitnoostrovské  pastelky, výstava ktorých sa po veľkej premiére v júni t.r.  vydala už v lete  „na cesty“. Prvá výstava, výber hlavne z okresných účastníkov a výhercov,  bola v auguste inštalovaná v obchodnom dome MAX v Dunajskej Strede.  Veľký záujem však o Pastelky majú aj v susednom Győri, kde sa už tradične stretávame  s ochotou a priateľským prijatím.  Tento rok sú plánované výstavy až na troch miestach.

Győr  12. IX. 2018

Mestské kultúrne stredisko Józsefa Attilu privítalo v tento deň do stovky detí, pedagógov a rodičov. Je to pre organizátorov veľmi dobrý pocit. Navyše keď kultúrna pracovníčka strediska  Emme  Varga začala príhovor slovami : „My sme už veľmi čakali Pastelky. Každý rok sa tešíme na výstavu, na radosť, ktorá plynie z týchto úžasných obrázkov.“

V programe vystúpili deti a učiteľka z MŠ Tárogató  /je to názov starého maďarského ľudového  hudobného nástroja /  a atmosféra bola veľmi sviatočná. V detských krojoch  nás malí škôlkari vtiahli s prirodzenou radosťou do svojho veselého sveta. Pozdravným príhovorom slávnosť otvorila Jana Svetlovská,  riaditeľka ŽOS /v maďarskom jazyku/. Vysoko ocenila túto cezhraničnú spoluprácu,  za ktorú sa aj kolegom z Maďarska úprimne poďakovala. Aktuálne informácie o súťaži predniesla Mgr. Ingrid Láng, odborná metodička ŽOS. Výstavu otvoril  poslanec  MsÚ Győr  Tibor Diligens, ktorý je veľkým fanúšikom Pasteliek a pravidelne sa zúčastňuje  aj veľkej slávnosti malých výtvarníkov v júni v D.Strede. Nasledovala prehliadka výstavy, ktorá je vždy plná zážitkov. Je zaujímavé sledovať reakcie detí na vystavené obrázky. Veľakrát si všimnú niečo , čo my dospelí predliadame a tak, sa prizeráme a učíme sa od nich.

V ďalšej časti programu bola milá recepcia a následne aj pracovné stretnutie spoluorganizátorov s cieľom výmeny informácii. Z Maďarska sa zúčastnila vedúca odboru školstva a kultúry MsÚ Győr MONIKA VÁRSZEGI, ktorá je aj členkou medzinárodnej poroty Žitnoostrovských pasteliek, ďalší funkcionári MsÚ Győr, vedúci pracovníci kultúrneho strediska András Benyik a Emma Varga, poslanec Tibor Diligens a pracovníci ŽOS. Hovorili o ďalšej  cezhraničnej spolupráci, ako aj  o príprave XX. ročníka súťaže  v roku 2019.

Vedúcou metodičkou podujatie je PhDr. Dagmar Madarásová Podujatie spoluorganizovali jednotlivé organizácie v Győri menované v texte, Mestský úrad v Győri s TTSK -  Žitnoostrovským osvetovým strediskom.

Mgr.  Jana SVETLOVSKÁ, riaditeľka Žitnoostrovské osvetové stredisko

http://www.krajzazitkov.sk/sk/obrazkova-galeria/zitnoostrovske-pastelky-2018-sa-vydali-na-put

 

 

 

17.9. 2018

 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
február 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc