Príroda

Rovinatý kraj uzatvárajú pohoria Malé Karpaty, Považský Inovec a Nitrianska pahorkatina a rieky Morava, Váh a Dunaj, ktoré sa symbolicky vlnia v krajskom erbe. Geograficky i kultúrne sa delí kraj na tri celky – severnú časť Záhorskej nížiny, Dolné Považie a Podunajskú nížinu. Každý z regiónov má vlastný a rozdielny charakter krajiny, tradícií, jazyka i ponuky turistických lákavých cieľov.

Záhorská nížina v západnej a severozápadnej časti kraja hraničí s Bielymi Karpatmi a Myjavskou pahorkatinou. Samotnú Záhorskú nížinu tvoria Borská nížina a Chvojnícka pahorkatina. Podunajská nížina zaberá stred a južnú časť Trnavského kraja a je takmer identická s Dunajskou panvou, tvorenou usadeninami z mladších treťohôr s hrúbkou až 3500 metrov.

Podunajská nížina sa člení na Podunajskú rovinu a Podunajskú pahorkatinu, ktorú tvoria nižšie celky Trnavskej a Nitrianskej pahorkatiny, ktoré ohraničujú Dolnovážsku nivu. Z pohorí významnejšie zasahuje na toto územie len severná časť Malých Karpát. Hrasť najzápadnejšieho pohoria Slovenskej republiky oddeľuje Viedenskú a Dunajskú panvu.

V severnej časti kraja pohorie tak isto oddeľuje v najužšej šiji jeho záhorskú a považskú časť. Práve tu sa nad Smolenicami nachádza najvyšší vrch pohoria – Záruby s výškou 768 m.n.m. Vrch je súčasne najvyšším bodom Trnavského kraja.

V severozápadnej časti zasahuje na územie kraja výbežok Považského Inovca. Pôdne a podnebné podmienky sú veľmi priaznivé a oblasť parí k najproduktívnejším v krajine. Až 70% rozlohy kraja tvorí poľnohospodárska pôda, na ktorej sa prevažne pestujú obilniny, cukrová repa, olejniny, krmoviny a zemiaky.

Z nerastného bohatstva sú najvýznamnejšie ložiská ropy a zemného plynu vo Viedenskej panve, zasahujúcej na západe do okresov Skalica a Senica. Menšie náleziská sa nachádzajú i v okresoch Trnava a Piešťany. Významným nerastným bohatstvom je stavebný a dekoračný kameň a sedimentárne stavebné materiály.

Rekreačné strediská sú situované v celom regióne s najväčšou koncentráciou v južných okresoch kraja. Horský turizmus prevláda v pohorí Malých Karpát a Považského Inovca. Krása pôvodných lužných lesov a vodných ramien  poskytuje nenahraditeľný  relax  a  oddych  v  prírode.   Jednou  z  dôležitých  foriem  cestovného  ruchu je rozvíjajúca sa cykloturistika, ktorá v rámci nášho regiónu je napojená i na medzinárodné cyklotrasy do Rakúska a Českej republiky. Tieto prednosti robia Trnavský samosprávny kraj  atraktívnou destináciou cestovného ruchu v strede Európy.

Príležitosti na letnú turistiku sa nachádzajú v každej časti kraja, Skalica – Zlatnícka dolina, Senica – Šaštín – Gazarka, Tomky a Kunov, Piešťany – Sĺňava, Trnava -  Kamenný mlyn,  Buková – Hrudky,  Smolenice – Jahodník, Galanta – Termál centrum Galandia, Vincov les, Dunajská Streda – Thermalpark Dunajská Streda,  Thermalpark Veľký Meder, vodné dielo Gabčíkovo.Autor: RECO s.r.o. reklamná agentúra Senica

 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
marec 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc