Skalica

Rozprestiera sa v severozápadnej časti Slovenskej republiky v časti Záhorskej nížiny, tiahne sa až po úpätie Bielych Karpát v povodí rieky Moravy. Reliéf okresu tvoria v západnej časti roviny, ktoré smerom na východ prechádzajú cez mierne zvlnenú pahorkatinu do vrchoviny Bielych Karpát.

Historický význam tohto územia umocnila už v dávnych dobách  strategická Jantárova cesta, prechádzajúca týmto územím v prvých štyroch storočiach doby rímskej. Najstaršie písomné zmienky o obciach skalického okresu pochádzajú z 13.storočia –  v záznamoch sa spomínajú obce Holíč a Skalica, ktoré sa v tejto oblasti vyvíjali najintenzívnejšie. Holíč sa už v 14.stor. stal významnou križovatkou obchodných miest a Skalica bola v r.1372 povýšená na slobodné kráľovské mesto – jediné na Záhorí. Obce okresu mali počas uplynulých storočí v držbe viacerí majitelia - striedavo patrili viacerým panstvám, neskôr skalickým jezuitom a šľachtickým rodinám Od 18. storočia sa väčšina dedín ocitla vo vlastníctve Habsburgovcov. Pohraničný hrad Holíč – bývalú protitureckú pevnosť získal v r. 1736 do vlastníctva František Lotrinský, manžel rakúskej panovníčky Márie Terézie. Po rozsiahlych úpravách sa stal obľúbeným letným sídlom cisárskej rodiny. Prítomnosť Habsburgovcov následne znamenala pre mesto výrazný hospodársky vzrast. Rozvíjala sa tu remeselná výroba a obchod.

V rámci rodiacej sa slovenskej národnej identity sa Skalica výrazne zapísala do celonárodných dejín, keď sa stala pôdou pre organizovanie národno – oslobodzovacieho boja proti maďarizácii, ktoré sa skončilo v pamätnom roku 1918 rozpadnutím starého Rakúska – Uhorska. V tomto roku sa na niekoľko dní stala sídlom Dočasnej vlády pre Slovensko, čím sa  významne zapísala aj do novodobej histórie Slovenska.

Región Skalica patrí už oddávna k najvýznamnejším centrám vinohradníctva na Slovensku. Táto oblasť je prirodzeným spojivom medzi malokarpatským a juhomoravským vinohradníctvom. Tunajší vinohradnícky región je známy predovšetkým pestovaním červených sort viniča, najmä frankovky. Je súčasťou združenia Vínna cesta Záhorie, ktorej cieľom je podpora vinohradníctva, ľudových remesiel a vidieckej turistiky. Architektonicky zaujímavé vinohradnícke „búdy“, v ktorých sa hrozno mení na iskrivý a chuťovo nenapodobiteľný Skalický rubín, ako i okolitá neporušená príroda inšpirujú k poetickým vychádzkam do skalických vinohradov. K červenému vínu sa podáva skalický trdelník, typické tunajšie sladké pečivo – múčnik z jemného kysnutého cesta posypaný orechmi  a pečený nad otvoreným ohňom, získal ochrannú známku EÚ.

Centrom regiónu je starobylé kráľovské mesto Skalica, v súčasnosti moderné a dynamicky sa rozvíjajúce mesto so silným ekonomickým zázemím, pozoruhodnou starostlivosťou o kultúrne dedičstvo a vysoko rozvinutým cestovným ruchom.

Najvýznamnejšou rekreačnou oblasťou regiónu je prímestská rekreačno-turistická oblasť Zlatnícka dolina pri Skalici. Ponúka prechádzky po turistických chodníkoch, na bicykli po značených cyklotrasách, alebo v konských sedlách. Pri Skalických rybníkoch Vás upútajú volavky, divé kačky aj labute. Príjemné strávenie víkendu, či dovolenky ponúka Baťov kanál, turistická vodná cesta s  plavbou výletnou loďou a možnosťou aktívneho oddychu.

 

 
 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
marec 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc