KOCR

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO: 52285758

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759

SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR

V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda

- Zmluvy

- Faktúry

- Objednávky