KOCR

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 52285758, DIČ: 2121318848
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759
SWIFT: SUBASKBX


Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR

V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda


www.kocrtt.sk

Povinné zverejňovanie: www.kocrtt.sk/#dokumenty