Archeológia

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V expozícii archeológie sú vystavené predmety dokumentujúce praveké a včasnohistorické osídlenie, predovšetkým v oblasti zberného regiónu múzea. Niektoré predmety sú však i z lokalít mimo tohto regiónu. Najstaršie exponáty pochádzajú z obdobia neolitu, najmladšie z 10. storočia po Kristovi z obdobia príchodu staromaďarských kmeňov na územie Slovenska. Vzácne sú z neolitu pochádzajúce hlinené ženské torzá a honosná bronzová ihlica z Hlohovca. Významným nálezom z eneolitu je hlinená pintadera z Vrbového, predmet používaný na nanášanie farbiva pri výrobe textilu alebo tela. Najcennejším exponátom z doby rímskej je bronzová,  postriebrená plastika Jupitera Dolichena  z 3. storočia nášho letopočtu. Svoje zastúpenie tu má i numizmatika, prehľad kovových platidiel používaných, resp. nájdených na našom území  od železných hrivien z Veľkej Moravy až po poklad mincí nájdený v džbáne pri rekonštrukcii domu z obdobia vládnutia Františka II. z konca 18. storočia

Kontakt
Adresa: Františkánske námestie, 920 01 Hlohovec
GPS:48.43162, 17.800208
Web stránka: http://muzeumhlohovec.sk
Email: vmh@zupa-tt.sk