Archeologická expozícia v Trnave

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Archeologická expozícia je koncipovaná chronologicky od praveku. Najstarším dokladom osídlenia tohto územia spred asi 45 000 rokov je fragment čelovej kosti lebky neandertálskej ženy nájdený pri rieke Váh v Šali. Pozostatky pravekých zvierat, poľnohospodárske náradie a kultové predmety neolitického človeka dopĺňa materiál z doby bronzovej. Prítomnosť Keltov počas doby laténskej dokumentujú nálezy typickej keramiky, bronzových šperkov a mincí z lokalít okolo Trnavy. Vplyv Rimanov na región počas doby rímskej dokumentujú nálezy luxusnej keramiky (terra sigillata), mince, rímske lampy či strešná krytina. V expozícii sú predstavené tiež predmety z veľkomoravských hradísk, napr. z lokalít Moravany nad Váhom, Molpír, Prašník či Majcichov.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS:48.37543, 17.592836
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk