Zdroj: časopis Biker

Baťov kanál

Baťov kanál je historická vnútrozemská vodná cesta medzi moravskými obcami Otrokovice (vtedy Baťov) a Rohatec, ktorú nechal postaviť v rokoch 1935 - 1938 priemyselník Tomáš Baťa. Cieľom výstavby tejto unikátnej vodnej cesty bolo zvýšiť hladinu spodných vôd, zaistiť vodu pre zavlažovanie celej oblasti Moravského Slovácka a hlavne ju využívať na prepravu lignitu pre Baťove závody z Ratíškovických baní, ktoré vlastnila firma Baťa. Lignit sa dopravoval do 50 km vzdialených Otrokovíc, kde tepelná elektráreň zásobovala závod teplom a elektrinou. Vodná cesta bola využívaná aj po vojne až do roku 1960, kedy sa po nej prepravovalo uhlie, štrk a piesok. Pre účely turizmu sa začal využívať až v 90-tych rokoch.

Vodná cesta dostala oficiálne meno Baťov kanál 1.mája 2002 za účasti Tomáša Baťu ml.. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách v prístave Otrokovice a končí na slovenskom území v prístave v Skalici. Dĺžka trasy je takmer 60 km. Plavebná hĺbka kanálu je 1,5 m a šírka 12 m. Kanál sa skladal z plavebných komôr, sústavy závlahových a drenážnych kanálov. Na trase je 50 mostov a 14 plavebných komôr, ktorými lode prekonávajú výškový rozdiel 18 m. Kanál je čiastočne vedený po rieke Morave a čiastočne umelým korytom. Skalica bola súčasťou tohto vodného diela už od jeho vybudovania v 30-tych rokoch minulého storočia.

Baťov kanál je v súčasnosti využívaný ako turistická vodná cesta vhodná na pekné strávenie zaujímavej dovolenky a víkendu. Ponúka možnosti pre realizáciu vodnej turistiky, cykloturistiky a aktívneho oddychu. Na celej trase Baťovho kanálu sa nachádza niekoľko pamiatok a zaujímavostí, ako je pamiatková zóna v Skalici s historickou Rotundou sv. Juraja a mnohými ďalšími zaujímavosťami, areál vínnych sklepov Plže v Petrove, skanzen v Strážnici či historická vodná lanovka vo Vnorovách. V blízkosti kanála je tiež niekoľko turistických cieľov a atrakcií dostupných bicyklom. Návštevníci na Baťovom kanáli trávia dovolenku, víkendové pobyty, alebo prichádzajú vo svojom voľnom čase, aby sa zviezli na lodiach a poznali tak ďalšie zaujímavosti našej prírody z paluby lode. Lode si majú možnosť vypožičať v niektorej z 8 požičovní lodí, ktoré na tejto vodnej ceste fungujú. Veľmi obľúbené sú i pravidelné plavby na veľkých výletných lodiach či pobyty na houseboatoch. Nákladná doprava na Baťovom kanáli nefunguje.

Prístav Skalica

Skalica bola súčasťou vodného diela od jeho vzniku, ale stavba prístavu bola realizovaná v roku 2006 z finančných prostriedkov Mesta Skalica, štátneho rozpočtu a s podporou Európskej únie. Prístav Skalica umožňuje zapožičanie lodí a vyhliadkové plavby po Baťovom kanáli.

Výletné plavby

Počas sezóny sa organizujú rôzne dobrodružné výletné plavby a hudobno-zábavné podujatia v prístave Skalica. Okrem organizovaných výletov je možné aj individuálne zapožičanie lodí a člnov. Zapožičané lode môže kormidlovať osoba staršia 18 rokov po krátkom zaškolení v prístave. Požičiavajú sa plavidlá s nízkym výkonom a maximálna povolená rýchlosť je 8 km/h.

Typy lodí:

Motorové člny sú otvorené člny so strieškou (namajú kajuty). Sú vhodné pre 4-10 osôb na viac hodinové plavby (1-8 hodín prenájmu). Člny riadite sami po zaškolení.

Malé kajutové lode majú pohodlnú kajutu na odpočinok, sú teda vhodné na celodňové plavby (8h) bez prespania. S kapacitou maximálne 2 osoby. Lode riadite sami po zaškolení. Na viacdenné plavby (min. 3 dni) sú vhodné kajutové lode s kapacitou 2 dospelé osoby a príp. 2 deti do 10 rokov. Je tu pohodlná kajuta na prespanie a malá kuchynka. Lode riadite sami po zaškolení.

Plavebná sezóna:

Plavebné komory sú otvorené v máji a v septembri cez víkendy a od júna do augusta celý týždeň (okrem pondelkov). Od októbra do apríla sú plavebné komory uzavreté.

Pre vyťaženosť a možnú obsadenosť lodí je dobré vopred rezervovať lode emailom. Informácie o plavebnej sezóne, vstupnom, aktuálnych akciách ako aj zaujímavostiach trasy nájdete na stránke