Bazilika Panny Márie Sedembolestnej, Šaštín-Stráže

Fotka od: vydavateľstvo CBS

Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Jej pôvod siaha až do roku 1736, kedy začali terajšiu baziliku stavať podľa plánov Mateja Vépiho aj spolu priľahlým kláštorom rehoľníci svätého Pavla - pavlíni. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Počas pútí, najmä na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra), mesto a baziliku navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov. Pútnici však prichádzajú počas celého roka, a to nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, najmä susedných krajín. Bazilika je úzko spätá so sochou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564, ktorej uctievanie povolil v roku 1732 arcibiskup Imrich Esterházy. Jedná sa o neskorogotickú podunajskú prácu neznámeho autora. Je umiestnená na neskorobarokovom oltári a stala sa základom pre tzv. šaštínsky typ piet. Maliarska výzdoba baziliky nesie rukopis Jeana Josepha Chamanta a Lukáša Krakera.

Okrem 2 tradičných pútí(Národná púť – sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 15.9. a Svätodušná(Turíčna) púť – slávnosť Zoslania Ducha Svätého), sa v bazilike začínajú konať rozličné tematické púte:

Púť zaľúbených: februárový víkend v blízkosti sviatku sv.Valentína(14. február)

Púť mužov: 1.sobota po Nedeli Zmŕtvychvstania

Púť miništrantov: sobota v blízkosti 6.mája (sviatok sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov)

Púť mamičiek v požehnanom stave: Deň matiek (2.májová nedeľa)

Odpustová púť gréckokatolíkov bratislavskej eparchie: sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky (spomienka Nepoškvrneného srdca Panny Márie – sobota po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)

Púť motorkárov: posledná júnová sobota

Púť ružencových bratstiev: sobota v blízkosti sviatku Ružencovej Panny Márie(7.október)

Púť nalomených sŕdc (rozvedení, manželstvá a rodiny v kríze): október

Kontakt
Adresa: Kláštorné námestie 1, 908 41 Šaštín - Stráže
GPS:48.6393845, 17.1435175
Web stránka: http://www.bazilika.sk/
Email: fara@bazilika.sk