Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

Zdroj: Trnava Tourism

Prvé zmienky o románskom farskom kostole sv. Mikuláša sú z druhej polovice 11. storočia. Na tento románsky kostol sa vzťahujú aj najstaršie písomné správy o Trnave.

Hlavné priečelie kostola je dvojvežové. V severnej veži sa nachádza jeden z najväčších zvonov v Európe - sv. Mikuláš. V barokovej mariánskej kaplnke pri Dóme sv. Mikuláša v Trnave, ktorú v rokoch 1739 – 1741 dal postaviť arcibiskup Imrich Esterházy, sa nachádza milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. Titul chrámu bazilika minor udelil pápež Benedikt XVI v novembri 2009, zhruba tri mesiace po tom, ako dóm za nové mariánske pútnické miesto arcidiecézy vyhlásil arcibiskup Ján Sokol. V dóme sa nachádza zázračný slziaci obraz Panny Márie, ktorý pred 300 rokmi ochránil Trnavu pred morovou epidémiou.

Panna Mária Trnavská je kópiou obrazu z Kostola sv. Alexeja a sv. Bonifáca v Ríme. Podľa tradície sv. Alexej odišiel z Ríma do Sýrie a tam žil ako pustovník. Po rokoch sa odtiaľ vrátil s obrazom Panny Márie a býval v Ríme pod schodmi rodičovského domu. Až keď zomrel, rodičia sa dozvedeli, že to bol ich syn. Postavili tam kaplnku a umiestnili v nej maľbu. Neskôr nad hrobom sv. Alexeja vyrástol kostol. Predpokladá sa, že trnavskú kópiu dal počas štúdií vyhotoviť budúci kardinál František Forgáč. Po návrate v roku 1585 umiestnil obraz v Dóme sv. Mikuláša.

Na obraze sa v roku 1663 objavili krvavé slzy. V tom čase Uhorsko ohrozovali Turci, avšak Trnavu nenapadli, hoci v jej okolí drancovali. V roku 1708, a to 5. júla, 10. a 11. augusta počas kuruckej vojny obraz trikrát slzil. Vtedy bola ustanovená komisia, ktorá prípad slzenia vyšetrovala. Na základe výsledkov vyšetrovania ostrihomský arcibiskup Kristián August 19. decembra 1708 schválil verejnú úctu obrazu Panny Márie Trnavskej. V roku 1710 v Trnave zúril mor. Keď zlyhali všetky ľudské prostriedky, bezmocní obyvatelia mesta na čele s magistrátom sa utiekali k Panne Márii. Slávnostným sľubom sa zaviazali po predchádzajúcom pôste sláviť sviatok Obetovania Panny Márie a slúžiť svätú omšu pred milostivým obrazom. Vyhotovili o tom pamätnú listinu. Modlili sa, postili a 21. novembra 1710, na sviatok Obetovania Panny Márie, obraz vyniesli do ulíc. V ten deň mor zázračne prestal. Úcta k Panne Márii neskôr prechádzala obdobiami rozkvetu aj nezáujmu. Po rokoch útlmu úcta nanovo ožila v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď sa vytvorila nová tradícia novény. Dnes k milostivému obrazu prichádzajú veriaci, aby si vyprosovali Božiu pomoc a ďakovali za udelené milosti.

Kontakt
Adresa: Námestie sv. Mikuláša, 917 01 Trnava
GPS:48.3787849, 17.5913951
Web stránka: http://regiontirnavia.sk/top-10-regionu/2-bazilika-sv-mikulasa
Email: trnava@fara.sk