Cechové pamiatky

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V malej, rohovej miestnosti na 1. poschodí Žltého kaštieľa sú umiestnené cenné zbierkové predmety, ktoré dokumentujú existenciu a život rôznych cechov pôsobiacich na Žitnom ostrove. Boli to organizácie remeselníckych majstrov založené na ochranu ich stavovských záujmov. Najdôležitejšou charakteristickou črtou cechov bolo povinné členstvo  pre všetkých remeselníckych majstrov. Cechy predstavovali a chránili záujmy svojich členov, prísne regulovali spôsob výroby a správania sa v rámci cechu. Tieto predpisy zhrnuli a písomne zakotvili v Artikulách. V zbierkovom fonde múzea sa nachádzajú dve vzácne Artikuly, obidve pochádzajú z tesárskeho cechu v Dunajskej Strede z polovice 19. storočia. Majstrovské listy sú písomnými dokumentami o ukončení štúdia učňa daného cechu. Zachovali sa listiny zo šamorínskeho kováčskeho cechu, z levického remenárskeho cechu, zo šamorínskeho obuvníckeho a mlynárskeho cechu. Vo vitríne vidieť majstrovské kusy čižmárskeho cechu, cechový znak tesárskeho cechu z Dunajskej Stredy, bronzovú sekeru z Dunajskej Stredy, znak tesárskeho cechu. Výrobky ako hrnce, vázy, nádoby sú práce šamorínskych hrnčiarov. Cechové truhlice pochádzajú z 18. a 19. storočia. Tri historické zástavy zo zbierky múzea boli zreštaurované a sú umiestnené taktiež v tejto miestnosti.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk