Dom hudby M.Sch. Trnavského

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Niektoré časti pôvodne dvojkrídlového domu v tvare písmena L možno datovať do 13. storočia, jeho renesančné jadro do roku 1624. Počas tureckých vojen v ňom ukrývali uhorskú kráľovskú korunu. Baroková stavba bola v polovici 18. storočia poschodovým meštianskym domom. Priečelie upravili v prvej pol 19. storočia v klasicis­tickom slohu. Začiatkom 20. storočia tu žil a tvoril hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Obýval byt na poschodí domu. V roku 1972 bola v dome sprístupnená jeho pamätná izba. V rokoch 1978 - 1985 tu bola sprístupnená stála expozícia o živote a diele majstra. Po kompletnej rekonštrukcii bola budova v roku 1996 otvorená ako Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. V miestnosti na poschodí je prezentovaná nástenná maľba s rastlinným a zvieracím motívom z konca 18. storočia. V budove sa nachádzajú expozície a výstavy s hudobnou i cirkevnou tematikou.

Expozície

Mikuláš Schneider Trnavský – život a dielo

Národný umelec hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský (1881 - 1958) obýval v rokoch 1909 – 1958 s rodinou služobný byt v tomto dome. Bol vedúcou osobnosťou Cirkevného hudobného spolku v Trnave. Expozícia venovaná jeho životu a dielu je umiestnená v autentickom priestore. Majstrova pracovňa a rodinná jedáleň je zariadená pôvodnými kusmi nábytku, doplnkami, knihami, obrazmi, fotografiami i oceneniami, ktoré získal. Pracovný stôl je zaplnený jeho osobnými predmetmi. Expozícia je doplnená dokumentačným materiálom z diela Mikuláša Schneidera Trnavského.

S láskou za pravdu

V roku 2015 získalo Západoslovenské múzeum v Trnave do zbierky unikátny nábytkový súbor z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, prvého apoštolského administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave, národného dejateľa, slovenského náboženského spisovateľa, teológa a pedagóga prvej polovice 20. storočia. Nábytok bol vyrobený do rezidencie arcibis­ku­pa piešťan­ským stolárom Vojtechom Novotným v tridsiatych rokoch 20. storočia. Zariadenie izby tvorí skriňa, posteľ s nočným stolíkom, kľakadlo, pracovný stôl a kreslá. Expozíciu dopĺňajú devocionálie (náboženské predmety, predmety náboženskej úcty) obrazy so sakrálnou tematikou, knihy a dobové predmety. Biskupské krédo Mons. ThDr. Pavla Jantauscha „S láskou za pravdu“ (Pro veritate – cum caritate) sa stalo názvom tejto expozície.

Dvorana slávy DOBRA

Expozícia je venovaná hudobnému nástroju, gitare DOBRO a jej vynálezcovi Jánovi Dopjerovi (John Dopyera 1893 - 1988). Narodil sa v obci Stráže do starého mlynárskeho rodu. Neskôr sa rodina presťahovala do Dolnej Krupej. Ján bol po otcovi nadaný, hral na husle a na Slovensku aj prvých pár kusov huslí vyrobil. V roku 1908 sa vysťahovali do USA. Dopyerovci opravovali a vyrábali strunové hudobné nástroje, najmä husle a gitary. V roku 1920 sa bratia John, Emil a Rudy osamostatnili. John sa zaujímal o zosilnenie zvuku a skonštruoval husle s kovovým rezonátorom a akustickú celokovovú gitaru s tromi rezonátormi. Názov nástroja tvoria začiatočné slabiky firmy DOpyera BROthers. John Dopyera sa pre­slávil patentom na rezofonickú gitaru, okrem toho má na svojom konte asi 40 rôznych amerických patentov. V expozícii sú vystavené kópie patentov, súčasti nástrojov rodinnej firmy, fotografický a dokumentačný materiál.

Kontakt
Adresa: M. Schneidera-Trnavského 5, 917 01 Trnava
GPS:48.378892, 17.590854
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk