Dvojáky a Hlávka, Dobrá Voda

Fotka od: Miroslav Beňák

Ak sa vyberiete na najznámejšiu pamiatku Dobrej Vody – na Dobrovodský hrad, pravdepodobne si cestu skrátite cez miestny cintorín. Na cintoríne sa oplatí zastaviť. Jednak tu má svoj pomník Ján Hollý, ktorý na miestnej fare dokonal a v apríli 1849 tu bol aj pochovaný. Na starej fare má zriadenú pamätnú izbu, ktorú môžete navštíviť. Okrem toho, cintorín je „výkladnou skriňou“ remesla, ktorým bola Dobrá Voda známa – kamenárstvom.

Cintorín sa nachádza vyššie nad dedinou na kraji lesa, vo svahu kopca s príznačným názvom – Kostolná hôrka. Založenie, tohto „nového“ cintorína pripomína veľký kríž s letopočtom 1770. Nachádza sa tu množstvo naozaj krásnych pomníkov. Najstaršie náhrobky vytesali miestny kamenári v štýle zľudovelého baroka. Ich základ tvorí srdce a na ňom postavený kríž. V roku 1887 cintorín rozšírili o jeho východnú časť. Aj tu väčšinu pomníkov zhotovili práve miestny kamenári. Typické pre dobrovodský cintorín sú „dvojáky“ - dvojité pomníky spojené do oblúka a vo vrchole s krížom.


Kamenárstvo ako aj iné spracovanie kameňa malo na Dobrej Vode veľmi dobré predpoklady. V okolitých lesoch sa nachádzalo veľa kvalitného kameňa. Početné vápence a dolomity využívali na pálenie vápna – ešte v 80. rokoch boli nad obcou v prevádzke ľudové vápenky. Na výrobu náhrobkov miestny ťažili hlavne burdigalské zlepence, brekcie a pieskovce.


V okolí Dobrej Vode bolo viacero kameňolomov. Lom sa nachádzal aj pri ceste smerom do rekreačnej oblasti Pod Mariášom, stopy po ťažbe sú aj popri chodníku smerom na hrad. Ďalšie boli južne od dediny smerom do Dechtíc. Malý kameňolom bol aj tesne za kostolom. Prichádzala k nemu aj trasa úzkokoľajky, ktorú využíval gróf Pálffy pri zvoze dreva do svojej chemickej továrne. Kvôli železničke tu vznikol umelý kaňon – zárez v skalách. Miestny ho nazývajú Hlávka, tak ako prameň Blavy, ktorý vyvieral v blízkosti.


Tak ako tu bolo viac kameňolomov, nachádzalo sa tu aj viac cintorínov. Starý cintorín sa nachádzal okolo kostola a využíval sa ešte krátko po založení nového. Pochovávalo sa tu do roku 1778. Cesta na hrad vedie okolo starého židovského cintorína, kde sa nachádza zhruba 20 náhrobkov. Najstarší je z roku 1843 a patril dcére Zalmana Kochna – Jached. Cintorín sa nachádzal aj na samotnom hrade.


V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Dobrá Voda
GPS:48.5973319, 17.5385073