Elektrárňa Piešťany

Fotka od: Paťo Safko

Pôvodne obecná dieselová elektráreň sa nazývala Elektrárňa Piešťany. Budova mala pôvodne veľkú halu a k nej neskôr pristavanú transformátorovňu. V hale bolo strojové a prístrojové vybavenie. Prevádzka elektrárne začala 9. 11. 1905, slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 28. 8. 1906. Je postavená v historizujúcom štýle, pričom jej typickým znakom je neomietnuté tehlové murivo. S jej revitalizáciou sa začalo v roku 2009 a v súčasnosti sa využíva na kultúrno-vzdelávacie účely.

V roku 2009 sa spoločnosť Západoslovenská energetika rozhodla budovu revitalizovať pre širšie spoločenské využitie. Cieľom bolo podporiť najmä rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný návrh študentskej architektonickej súťaže získal široké medzinárodné uznanie a ocenenia Stavba roka 2013, Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2013 alebo BEFFA 2014 - Building Efficiency Awards 2014.


Od jesene 2014 sa Elektrárňa Piešťany stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru a komunitné aktivity. V súčasnosti funguje najmä ako interaktívne centrum vzdelávania pre študentov ZŠ i SŠ, kde si zábavnou formou overujú teoretické poznatky získané na vyučovaní. Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Zámerom Nadácie je podporovať rozvoj vzdelávacích aktivít na témy ekológia, klimatické zmeny, globálne vzdelávanie, trvalo udržateľný rozvoj a energetické inovácie. Ambíciou celého projektu je vytvárať z Elektrárne Piešťany centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.


Zdroj: Rezort Piešťany (Sprievodca zaujímavosťami)

Kontakt
Adresa: Elektrárňa Piešťany
GPS:48.5955214, 17.8172612