Evanjelický kostol od architekta M. M. Harminca, Prietrž

Fotka od: Miroslav Beňák

Významné pamiatky od architektov zvučných mien sú častokrát skryté na menej známych miestach. Podobne ako evanjelický kostol v malej dedinke Prietrž od nestora slovenskej architektúry – Michala Milana Harminca. Kostol krásne dotvára atmosféru návršia nad dedinou a určite sa sem oplatí ísť pozrieť.


Paradoxne, k výstavbe nového kostola prispelo zemetrasenie, ktoré v noci 10. januára 1906 zastihlo obec a jej okolie. Silné otrasy poškodili starý kostol tak, že slúžnovský úrad zakázal do neho vstup. A tak sa pristúpilo k stavbe nového kostola, ktorého autorom mal byť Michal Milan Harminc.


Harminc bol mimoriadne talentovanou osobou, no nebol priamo študovaným architektom. Stavbárske remeslo si však „odmakal“. Začínal ako tesár v Budapešti v roku 1886 v stavebnej firme a postupne naberal projekčnú prax a stavebné skúsenosti. Kreslil pre viacerých architektov a v roku 1904 zložil murársku skúšku. Samotný titul „staviteľa“ získal až v roku 1908 v Budapešti za projekt prvého Slovenského národného múza v Martine, no v tom čase už mal za sebou viacerí realizácie. Medzi nimi aj kostol v Prietrži.


Voľba na tohto architektonického „samouka“ pre stavbu kostola v Prietrži padla práve pre jeho skúsenosti nielen ako architekta projektanta, ale aj ako staviteľa, ktorý mal stavbu aj realizovať. Predstaviteľom cirkevného zboru predložil s projektom aj prijateľnú cenovú kalkuláciu a ponuku na samotnú realizáciu stavby. V tej dobe bol rozpočet na stavbu 80-tisíc korún.


Základný kameň položili už v apríli 1906 a začali rozoberať starý kostol, z ktorého zachovali pôvodnú kryptu. Kostol postavili veľmi rýchlo, už v septembri toho istého roku osádzali na veži kríž. Úplne ho dokončili až o rok neskôr – vysvätili ho 8. septembra 1907. Pred začiatkom výstavby bola pomerne čulá diskusia ohľadom umiestnenia kostola. Viaceré hlasy boli za to, aby sa na mieste starého kostola postavila len malá pohrebná kaplnka so zachovaním časti s kryptou a nový kostol aby sa postavil v obci, kde by bol okrasou. K tomuto sa prikláňal aj samotný Harminc. Po protestoch východných kopaníc a veľkej časti ostatných cirkevníkov sa zostalo pri starom mieste.


Kostol má centrálnu dispozíciu tvarovanú do tvaru gréckeho kríža s tromi identickými emporami – chórmi. Takýmto riešením a veľkými oknami v štítových stenách sa dosiahlo riadneho presvetlenia celého chrámu. Harminc zvolil zaujímavé eklektické stvárnenie architektúry, inšpirované stredovekými slohmi – kombináciou románskeho a gotického štýlu. Priestor zaklenul neogotickými klenbami a stavbu z vonku podoprel opornými piliermi. Okná a detaily stvárnil v typickom románskom tvarosloví. V interiéry zachoval pripomienku na starý chrám – pamätný nápis ANNO 1773.


Kostoly boli pre Michala Milana Harminca veľkou srdcovkou a častokrát ich výstavbu sprevádzali aj iné dobročinné aktivity. Do novopostaveného chrámu v Prietrži darovala Harmincova manželka obraz do nového oltára. Navyše, Harminc na vlastné náklady tu počas výstavby prestaval aj miestnu evanjelickú faru. Zaujímavosťou je, že v kostol mohol mať svojho dvojníka. Harminc vizuálne veľmi podobný kostol navrhoval aj v Iloku v bývalej Juhoslávii. Ten sa však nezrealizoval.


V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Prietrž
GPS:48.6744514, 17.4401059