Expozícia dejín Prietrže

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia dejín obce Prietrž – v osade Rehuši je venovaná histórii obce vo všeobecnosti s informáciami o prvej svetovej vojne. Zvláštny dôraz je kladený na vyzdvihnutie revolučných tradícií obce a významu miestnej časti Rehuši v protifašistickom odboji. Trojrozmerná časť expozície je venovaná tradíciám prezentovaným ľudovými odevmi a stvárneniu života miestnych obyvateľov s charakteristickými hospodárskymi činnosťami.

Expozícia dejín Prietrže je súčasťou Záhorského múzea v Skalici.

Kontakt
Adresa: U Rehušov 211, 905 01 Prietrž
GPS:48.674451, 17.440106
Web stránka: https://www.zahorskemuzeum.sk/expozicia-dejin-prietrze/
Email: obecprietrz@obecprietrz.sk