Farnosť Zlaté Klasy

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/Rios

Obec Zlaté Klasy sa nachádza na juhozápade Slovenska v hornej časti Žitného ostrova , je prirodzeným spádovým strediskom pre 10 okolitých obcí horného Žitného ostrova. V obci je rímskokatolícky kostol Svätého kríža z roku 1886 a kaplnka Panny Márie Lurdskej z roku 1740.

Tradícia putovania sa v Zlatých Klasoch teší stále vyššej návštevnosti. Ľudia tu vzdávajú hold Svätej Rite z Cascie, vlastným menom Margherita Lotti. Vo farnosti sa tradícia pútí začala v roku 1994 po príchode terajšieho dekana - farára vdp. Alexandra Naszvadiho do farnosti, ktorý je jej veľký ctiteľ. Spočiatku to bola iba jednodňová slávnosť v deň, na ktorý pripadá aj jej liturgická spomienka (22. mája).

Počas posledných rokov sa však úcta k sv. Rite rozšírila aj o prípravu, ktorá trvá 15 týždňov pred samotným sviatkom. Každý štvrtok prichádzajú kňazi aj veriaci z okolia, aby sa modlili a duchovne pripravili na púť.

Neodmysliteľnou súčasťou púte je symbol ruže a svätenie ruží. Táto tradícia sa odvíja od legendy, kde už smrteľne chorá Svätá Rita počas zimy v roku 1457, poprosila spolu sestru o ruže a figy. Tá sa na prekvapenie všetkých vrátila s kvitnúcimi ružami a zrelými figami, ktoré našla na záhradke patriacej k fare.

Kontakt
Adresa: Hlavná 26, 930 39 Zlaté Klasy
GPS:48.1177284, 17.4209667
Web stránka: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/bratislavska-arcidieceza/zlate-klasy/
Email: rkcklasy@gma­il.com