História a súčasnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Trnavskom kraji

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Úsilie ľudstva o účinnú ochranu pred nebezpečnými plameňmi siaha ďaleko do histórie. Trnava v mi­nu­losti zápasila s niekoľkými ničivými požiarmi. Prvé všeobecné požiarne predpisy pre Uhorsko vydal Jozef II. v roku 1788. Na území Trnavského samosprávneho kraja vznikol medzi prvými Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave (1868) a v Hlohovci (1874). Dobrovoľné hasičstvo sa postupne stalo súčasťou kultúrneho a hospodárskeho rozkvetu spoločnosti. S heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“ sa dobrovoľníci zapájali do záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách, odstraňovaní vojnových škôd a pod.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS:48.37543, 17.592836
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk