Historické dominanty námestia, Vlčkovce

Fotka od: Miroslav Beňák

Vo Vlčkovciach „námestie“ tvoria tri historické dominanty – kostol, za ním vodný mlyn a za potokom cukrovar s dvojicou vysokých komínov.


Paradoxne - aj keď na prvý pohľad vyzerá najstaršie – najmladším je kostol Sv. Terézie z Lisieux. V roku 1930 ho vyprojektoval „nestor“ slovenskej architektúry Michal Milan Harminc. Návrhy kostolov boli pre neho srdcovkou a špeciálne na nich uplatňoval svoj špecifický štýl. Modernú stavbu tu v čase bez ozdobého funkcionalizmu aj naďalej kombinoval so štylizovanými prvkami historickej architektúry – v prípade vlčkovského kostola prvkami starej románskej architektúry.


Na jeho mieste stál pôvodne starší kostol – pôvodne zasvätený Sv. Helene, neskôr Nanebovstúpeniu Krista Pána. Kostol nebol veľký a v 20. storočí už nespĺňal požiadavky obyvateľov obce. A tak ho 5. augusta 1933 začali búrať a už 28. augusta toho roku z peňazí zo zbierky obyvateľov začali stavať nový kostol podľa Harmincovho projektu. Dokončili ho v septembri 1934 a následujúci mesiac ho aj vysvetlili. Michal Milan Harminc v roku 1931 vo Farkašíne – ako sa v tej dobe volali Vlčkovce – robil návrh vily pre rodinu Slezákovcov.


Ich meno sa spája s o málo staršou pamiatkou od kostola – s cukrovarom. Jozef Slezák bol miestny veľkostatkár, podnikateľ a dokonca aj prvý starosta Trnavy v povojnovej ČSR. Keď v polovici 20. rokov 20. storočia prišla kríza, chcel oživiť hospodárenie obcí v okolí Trnavy tým, že pre trnavský cukrovar zabezpečí zvoz cukrovej repy z pol tucta dedín. Keď však zo stany vedenia cukrovaru dostal nevýhodnú ponuku, z kancelárie odišiel zo slovami: „Víte čo, direktorko? Ja jejich cukrovar nepotrebujem a odkážu aj barónovi Stummerovi, že si postavím svoj cukrovar.“ A tak v roku 1925 založil vlastný – roľnícky cukrovar. Tak trochu z trucu voči trnavskému. Historické budovy továrne s 55 m vysokými komínmi dodnes pekne dotvárajú panorámu Vlčkoviec.


Najstarším objektom z tejto trojice je vodný mlyn Michala Retzera. Mlyn na tomto mieste stál už v dávnej minulosti – už v polovici 16. storočia si tu habáni prenajali majer aj s mlynom a medzi nimi si vybudovali uzatvorený „bratský“ dvor. Chod mlynu zabezpečovala energia z Križovianského kanála, ktorý zvykol byť príznačne nazývaný aj Mlynský jarok.


Mlyn bol aj za prvými pokusmi elektrifikovať obec. Vďaka dynamu umiestnenému v mlyne si v roku 1920 bohatí gazdovia ako prví začali zavádzať elektrinu do svojich domov. Dve elektrické lampy zaviedli aj do bytu učiteľa na náklady obce a neskôr sa zaviedla elektrina aj do budovy starej školy. Dnes môžeme tieto tri stavby obdivovať z príjemne revitalizovaného parčíka.


V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Vlčkovce
GPS:48.3096536, 17.6523853