Hradisko Ducové – Kostolec

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Nádherný pohľad sa naskytne každému, kto vystúpi na vrch Kostolec, ktorý sa týči nad obcou Ducové. Hradisko Ducové - Kostolec tvorí zďaleka viditeľný, do vážskej nivy s prevýšením 70- 80 m vyčnievajúci vápencovo-dolomitický ostroh medzi obcami Ducové a Hubina, priamo nad cestou z Piešťan do Beckova.


Je to veľkomoravské hradisko a významná archeologická lokalita. Od polovice 9. do 10. storočia bol sídlom veľkomoravského veľmoža. Vďaka výhodnému postaveniu v blízkosti dôležitých dávnovekých ciest sa lokalita stala obývaným miestom už vo viacerých obdobiach praveku. Dnes sa tu nachádzajú zvyšky veľkomoravského dvorca z 9. storočia, so zachovalými základmi rotundovitého kostolíka a dobová rekonštrukcia časti kolovej ohrady. Nájdete tu konzervované múry objektov rotundy, obytných i hospodárskych priestorov, ktoré obopína rekonštruované palisádové opevnenie.


Zdroj: Rezort Piešťany (Hrady, zámky, kaštiele a kúrie)

Kontakt
Adresa: Ducové- Kostelec
GPS:48.6226671, 17.8725769