Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika, Hlohovec

Zdroj: Balazs Szarka

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci vznikla 1.januára 1972.  Hlavným poslaním hvezdárne je popularizácia a vzdelávanie mládeže a širokej verejnosti v oblasti astronómie. Na túto činnosť je úzko naviazaná odborno-pozorovateľská činnosť, ktorej obsahom je konkrétna práca pri pozorovaní vesmírnych objektov, získanie dát, ich spracovanie a publicita. Hlohovská hvezdáreň je v trnavskom kraji jediné zariadenie tohto druhu. V kraji túto oblasť ešte dopĺňajú oddelenia astronómie pri osvetových strediskách v Galante a v Senici, kde sa činnosť sústreďuje v pozorovateľni v Sobotišti. Na území kraja pôsobí pobočka Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied so sídlom v Hlohovci.

HaP M. R. Štefánika v Hlohovci sídli vo vlastnom areáli na Sládkovičovej ulici 41. Pozostáva zo štyroch objektov. Najstarším objektom je budova hvezdárne, ktorá bola sprístupnená v roku 1976. Nachádza sa v nej prednášková sála pre potreby rôznych podujatí a súťaží, klubovňa pre potreby astronomických klubov a administratívne a skladové priestory.

V roku 1983 bola sprístupnená kupola hlavného ďalekohľadu Cassegrain 600, ktorý sa požíva na odbornú prácu pri sledovaní premenných hviezd. Ďalekohľad i kupola sú automatizované a dajú sa ovládať na diaľku.

Rok 1989 bol významným medzníkom pri popularizácii astronómie. Bolo otvorené planetárium, ako významná didaktická pomôcka pri výuke a popularizácii astronómie. Priemer kupoly planetária je 10 metrov a je to zabudovaný optomechanický prístroj ZKP 2 vyrobený v Carl Zeiss Jena. Tento prístroj funguje už 30 rokov a v krátkodobom horizonte príde k jeho nahradeniu digitálnym planetáriom v rozlíšení 4K.

V roku 2008 bola sprístupnená astronomická pozorovateľňa pre popularizačné pozorovania, ktorá nahradila malú pozorovateľňu v areáli. Sú v nej umiestnené 2 ďalekohľady - šošovkový Refraktor 250/2600 a zrkadlový Reflektor 250/2500, ktoré sa používajú na predvádzanie oblohy.

Tematické okruhy:

- Slnko

-Slnečná sústava

-Medziplanetárna hmota

-Orientácia na oblohe

-Súhvezdia

-Astrofyzika

Pondelok až piatok pre základné školy, materské školy:
8:30, 10:00, 12:00, 13:30

Kontakt
Adresa: Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec
GPS:48.420061, 17.797069
Web stránka: http://www.hvezdaren.org/
Email: planetarium@zupa-tt.sk