Kampanologická expozícia

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Múzeum získalo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia v rámci reštitúcií z Českej republiky kolekciu zvonov pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska, ktorá je celá vystavená v špecializovanej expozícii. Rozdelená je na dve časti, prvá predstavuje slovenské zvony z rôznych historických období. Najstarší exponát bol odliaty v roku 1491. Pozoruhodná je ornamentálna i figurálna výzdoba zvonov z obdobia baroka. Exponátom je aj zvon z veže kláštorného Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Druhá časť expozície je zameraná na produkciu trnavských zvonolejární. Prezentovaná je aj originálna zvonová stolica vynálezcu a konštruktéra Jozefa Pozdecha pôvodom z neďalekých Hrnčiaroviec.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS:48.37543, 17.592836
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk