Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Dolné Orešany

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/Lure

Dolné Orešany, obec ležiaca pod svahmi Malých Karpát, boli v minulosti široko-ďaleko známe najmä svojím vychýreným červeným vínom. Sakrálnou dominantou obce a jej najstaršou stavebnou pamiatkou je pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Na dolnom konci obce stojí baroková Kaplnka Najsvätejšej Trojice, ktorú postavili v roku 1715.

Kaplnka je pútnickým miestom. Pápež Pius IX. v roku 1851 udelil sedemročné odpustky tým veriacim, ktorí na sviatok Najsv. Trojice v Dolných Orešanoch činia pokánie, vypovedaní a sv. prijímaním posilnení sa tu zbožne pomodlia za svornosť kresťanských panovníkov, za odstránenie bludov a za povýšenie sv. Matky Cirkvi. V roku 1946 bola kaplnka obnovená a o rok neskôr bolo vybudované oplotenie. V roku 1986 bol domácimi majstrami obnovený interiér.V polkruhu okolo kaplnky sa pod lipami nachádza 14 "božích múk" (malých samostatných jednoduchých kaplniek). V nich sa nachádzajú drevené reliéfy jednotlivých zastavení krížovej cesty (kalvárie). Kaplnky boli obnovené na jar v roku 2008.Pri kaplnke sa nachádza kríž, ktorý je pamiatkou na cintorín rozprestierajúci sa v jej okolí, na ktorom boli pochovávaní obyvatelia v časoch morovej epidémie.

Tradície pútí sa zachovali na sviatok Najsv. Trojice a pri slúžení sv. omše pri spomienke na sv. Rócha.

Kontakt
Adresa: Dolné Orešany 302, 919 02 Dolné Orešany
GPS:48.44017239999999, 17.4265787
Web stránka: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/
Email: dolneoresany@gmail.com