Kaplnka sv. Urbana, Vinohrady nad Váhom-Chrasť

Zdroj: https://www.geocaching.com/Csuklin

Najstaršia písomná správa, v ktorej sa uvádza názov osady Rautz (Svätá Chrasť) je v „Zoborskej listine“ kráľa Kolomana spred 1. septembra 1113. Ide o popis majetkov Zoborského opátstva svätého Hypolita. Latinský prepis tejto listiny sa nachádza v príspevku k dejinám farnosti sv. Martina v Šintave. Fotografiu „Zoborskej listiny“ je možné uvidieť na Obecnom úrade Vinohrady nad Váhom. Najstaršou zachovalou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie neskoro renesančno-barokového slohu z polovice 17. storočia. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1695 v kanonických vizitách Šintavskej farnosti, vzhľadom k tomu, že Svätá Chrasť bola jej filiálkou.

Ďalšou historicky zaujímavou stavbou, ktorú dal vybudovať Pavol Pyber, je kaplnka sv. Urbana, postavená v roku 1728, ktorá je takisto pútnickým miestom. sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený roku 222. Legenda hovorí, že sa pred prenasledovateľmi ukryl vo vinici, čo mu zachránilo život. Od tej doby je sv. Urban patrónom vinárov, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov. sv. Urban zomrel mučeníckou smrťou v roku 230. A preto sa Vinohradníci ale aj pútnici stretávajú pri kaplnke sv. Urbana v deň sviatku sv. Urbana 25 mája.

Kontakt
Adresa: Vinohrady nad Váhom 509, 925 55
GPS:48.3094076, 17.7638711
Web stránka: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/vinohrady-nad-vahom/
Email: rkfu.sintava@gmail.com