Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Trnava

Zdroj: Trnava Tourism

Výstavba tohto veľkolepého chrámu sa datuje rokom 1629. Uhorský palatín Mikuláš Esterházy ju zveril do rúk talianskym majstrom Antoniovi a Pietrovi Spazzovi. Ešte nedokončený kostol posvätili v roku 1637. Ide o dvojvežovú jednoloďovú stavbu s bočnými kaplnkami, na priečelí ktorej je umiestnený pamätný nápis: „Svätému Jánovi Krstiteľovi gróf Mikuláš Esterházy palatín Uhorského kráľovstva“. V roku 1978 pápež Ján Pavol II. povýšil chrám sv. Jána Krstiteľa na katedrálu a v roku 2003 ho sám aj navštívil.Osobitosti chrámu
Katedrála sv. Jána Krstiteľa neslúžila iba duchovnu, ale aj vzdelávaniu. Už v 17. storočí bola miestom univerzitného života. Okrem slávnostných promócií sa tu konali teologické a filozofické dišputy, či dokonca divadelné predstavenia. Pod chrámom sú ukryté krypty, kde odpočívajú štyria členovia rodu Esterházyovcov, ktorí v roku 1652 padli v boji proti Turkom pri Vozokanoch. V presbytériu na stene sú umiestnené ich posmrtné štíty – mortuáriá.Klenot klenotov
Skvostom interiéru je kolosálny celodrevený ústredný oltár, ktorý svojou výškou 20,3 m a šírkou 14,8 m patrí k najväčším a najkrajším oltárom svojho druhu v Európe. Zároveň je najvyšším oltárom na Slovensku. Bohato zdobený zlátenými a polychrómovanými ornamentami, tromi oltárnymi obrazmi a tromi desiatkami plastík predstavuje vrcholný umelecký čin svojej doby.


Zdroj: OOCR Trnava Tourism - Región Trnava

Kontakt
Web stránka: http://regiontirnavia.sk/top-10-regionu/1-katedrala-sv-jana-krstitela/