Klarisky v Trnave

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia dokumentuje históriu trnavských klarisiek i stavebný vývin ich kláštora a Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Ženský rád damiánok (klarisiek) bol v Trnave založený s pomocou kráľovnej Konštancie, manželky českého kráľa Přemysla Otakara I. ešte za života sv. Kláry. Potvrdenie o založení tejto žobravej rehole klarisky získali od pápeža Gregora IX. v roku 1239. Medzi trnavskými klariskami bolo viacero príslušníčok významných uhorských šľachtických rodov. Expozícia je umiestnená v bývalých komunikačných priestoroch kláštora, v tzv. vnútornom parlatóriu, ktorý slúžil na komuni­káciu členiek rádu s návštevami. Vystavené sú aj kláštorné práce – obrázky s poliónovou výšivkou, ktoré ručne zhotovovali mníšky.

Oratórium

Pri prestavbe komplexu v 17. storočí vzniklo na poschodí kostola oratórium, v ktorom sa mníšky zúčastňovali bohoslužieb. Oratórium bolo súčasťou klauzúry a od kostola ho delila stena so zamre­žo­vaným oknom, cez ktoré obyvateľky kláštora - zvonka nevidené - počúvali kňaza. Zreštaurované oratórium s mobiliárom sprístupnilo múzeum v roku 1996. Zachovala sa bohatá štuková a reliéfna výzdoba signovaná umelcom Carlom Antoniom Neurone s ikonografiou Arma Christi a dookola dva rady drevených barokových lavíc.

Kontakt
Adresa: Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava
GPS:48.37543, 17.592836
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk