Kostol sv. Antona Paduánskeho, Báč

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

K významným pútnickým lokalitám Trnavského kraja patrí západoslovenská obec Báč, kde kroky pútnikov smerujú do bývalého barokového františkánskeho kláštora a kostola zasväteného sv. Antonovi Paduánskemu. Väčšia časť výzdoby kostola pochádza z obdobia jeho výstavby (1660 - 1674), no sú tu i secesné nástenné maľby zo začiatku 20. storočia. Na hlavnom oltári je umiestnený obraz sv. Antonína Paduánskeho (1861) - patróna kostola. Pohľad pútnika však smeruje k milostivému obrazu Panny Márie. Pochádza z poslednej štvrtiny 18. storočia a je umiestnený nad klasicistickým  tabernákulom hlavného oltára z roku 1772. V roku 1715 obraz niekoľkokrát zázračne slzil krvavé slzy.

Budova františkánskeho kláštora v Báči je v histórii Slovenska smutne známa aj ako miesto, kde boli komunistickým režimom väznení viacerí kňazi a významní predstavitelia Katolíckej cirkvi. Kláštor, v ktorom bol začiatkom 50. rokov 20. storočia zriadený internačný tábor, bola aj svedkom utrpenia rehoľníka bl. Dominika Metoda Trčku, ako aj blahoslavených gréckokatolíckych biskupov Vasiľa Hopka a Pavla Petra Gojdiča. Dlhé roky tu bývala aj násilne vyvezená rehoľná komunita Inštitútu Preblahoslavennej Panny Márie (Institutum Beatae Mariae Virgini - IMBV, známejšia ako "anglické panny", teraz Congregatio Jesu - CJ). Pútnici začali prichádzať do Kostola sv. Anny nanovo až koncom 80. rokov, no hlavne po roku 1989.

V súčasnosti sa v Báči organizujú púte 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie a 13. júna na sviatok sv. Antona Paduánskeho.

Kontakt
Adresa: Báč 1, 930 30 Báč
GPS:48.0031482, 17.3713995
Web stránka: https://www.obecbac.sk/obec-bac/fotogaleria/historicke-hodnoty-a-pamiatky-nasej-obce-18sk.html
Email: urad@obecbac.sk