Kostol sv. Michala archanjela, Hlohovec

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Jednou z najvýznamnejších historických pamiatok v Hlohovci je Farský kostol sv. Michala archanjela stojaci uprostred hlavného námestia, čím tvorí prirodzenú dominantu mesta.

Pôvod hlohovského farského chrámu siaha do druhej polovice 13. až začiatku 14. storočia, kedy na jeho mieste stál kostol nemeckej osady. Z tohto obdobia pochádza aj pôvodné patrocínium sv. Mikuláša, ktoré so sebou priniesli nemeckí kolonisti. Písomne sa kostol prvýkrát spomína až v rokoch 1332-1337, kedy tu pôsobil farár Jacobus de Golgous. Z čias barokovej prestavby pochádza väčšina vnútorného vybavenia kostola - bočné oltáre s ústrednými plastikami a obrazmi a bohato vyrezávané lavice. Hodnotnou súčasťou interiérového vybavenia kostola je rokoková kazateľnica s reliéfnou výzdobou a plastikami evanjelistov.

Najstarší organ bol postavený už začiatkom 18. storočia. Viackrát bol opravovaný a začiatkom 19. storočia nahradený novým. V roku 1933 bol z fundácie Jozefa Kučeru, hlohovského rodáka a bratislavského kanonika, chórus rozšírený a opatrený súčasným organom.

Hlavný oltár sv. Michala archanjela pochádza z rokov 1910-1928 z rezbárskej dielne hlohovského majstra nemeckého pôvodu Jozefa Seilnachta. Súčasťou negotickej vežovitej oltárnej architektúry je ústredná plastika sv. Michala doprevádzaná z oboch strán sochami anjelov – svetlonosov. V strednej časti oltára sa vľavo od svätostánku nachádzajú plastiky sv. Cyrila, sv. Barbory, sv. Štefana kráľa, vpravo sv. Imricha, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Metoda.

Tradičná púť v Hlohovci sa koná k úcte svätého Urbana – v nedeľu okolo sviatku sv. Urbana (25. máj). sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený roku 222. Legenda hovorí, že sa pred prenasledovateľmi ukryl vo vinici, čo mu zachránilo život. Od tej doby je sv. Urban patrónom vinárov, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov. sv. Urban zomrel mučeníckou smrťou v roku 230.

V súčasnosti sa púť , resp. celá slávnosť začína v Kostole sv. Michala archanjela ďakovnou pobožnosťou k svätému Urbanovi za úrodu.

Kontakt
Adresa: Námestie sv. Michala, 920 01 Hlohovec
GPS:48.4265886, 17.7968765
Web stránka: www.fara.sk/hlohovec
Email: farahlohovec@gmail.com