Kukuričné bludisko, Vlčkovce

Zdroj: Shock Wave Studio

Je jedinečné a prvé umelo vytvorené bludisko vybudované v poli kukurice na Slovensku. Nachádza sa v obci Vlčkovce medzi mestom Sereď a mestom Trnava. Veľkosť bludiska a téma bludiská sa mení každý rok. Cieľom bludiska je nájsť ukryté stanovištia priamo v bludisku a riešiť úlohy s cieľom vyriešenia tajničky, ktorú dostanete pri vstupe. V roku 2019 boli vybudované dva bludiská s trasou 2 kilometre. Jedno bludisko bolo v tvare štátneho znaku Slovenska a tvare mapy Slovenska. Okrem bludísk je možné vyliezť na pyramídu postavenú zo slamy, hádzať kruhmi na stĺpiky, hrať loptové hry alebo si za poplatok za povoziť na traktore. Samozrejmosťou je možné malé občerstvenie a osvieženie. Vstup do bludiska je spoplatnený symbolickým vstupným.

Zdroj: textu: www.sorger.sk

Kontakt
Adresa: Kukuričné bludisko, Vlčkovce
GPS:48.2966937, 17.6739285