Kúpeľný park, Piešťany

Zdroj: Rezort Piešťany

Kúpeľný ostrov a Mestský park

Tieto dva piešťanské parky ležia na alúviu Váhu. Ich rozloha je cca 125 ha, vznikli v miestach bývalého lužného lesa. Základy Kúpeľného (dnešného Mestského) parku položil už začiatkom 19. storočia šľachtic a významný funkcionár monarchie Jozef Erdödy (majiteľ mestečka Piešťany i kúpeľov v rokoch 1789 – 1824). Kúpeľný park vybudovala firma Alexander Winter a synovia. Po dvesto rokoch je toto zelené srdce kúpeľného mesta národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: Rezort Piešťany (Sprievodca zaujímavosťami)

Kontakt
Adresa: Mestský park, Piešťany
GPS:48.5932508, 17.8373944