Kúria Mórica Beňovského, Vrbové

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Od sklonku 19. stor. sa šľachtická kúria situovaná v radovej uličnej zástavbe na rozhraní Námestia slobody a Beňovského ulice začala označovať ako rodný dom Mórica Beňovského. Z tohto dôvodu v roku 1908 na jej priečelie osadili pamätnú tabuľu. Od roku 1873 bola sídlom prvej slovenskej kúriabanky, neskôr učňovskej školy. Po druhej svetovej vojne prešla do majetku obce resp. mesta Vrbové. Do roku 1995 tu boli umiestnené mestské nájomné byty. V rokoch 1995-1998 prešla budova rekonštrukciou. Budovu mesto odovzdalo do užívania na kultúrne účely - mestská knižnica, historická expozícia. Priestranná povala bola upravená na podkrovnú spoločenskú sálu. Architektonicky bolo dotvorené i nádvorie, v súčasnosti slúžiace na usporadúvanie kultúrno-spoločenských podujatí.

Kontakt
Adresa: M. A. Beňovského 495, 922 03 Vrbové
GPS:48.6206888, 17.7245768
Web stránka: https://www.vrbove.sk/kulturne-pamiatky/
Email: sekretariat@vrbove.sk