Kursalon - Kúpeľná dvorana, Piešťany

Zdroj: Rezort Piešťany

Kursalon - Kúpeľná dvorana je impozantná jednoposchodová rozložitá budova situovaná v mestskom parku oproti Grandhotelu Royal (Hotelu Slovan). Keď si v roku 1889 prenajal kúpele Piešťany Alexander Winter, uvedomil si, že ak chce do Piešťan pritiahnuť významných a bohatých kúpeľných hostí, musí im poskytnúť pohodlie a možnosti zábavy. Preto prvou budovou, ktorú dal v Piešťanoch postaviť bola polyfunkčná Kúpeľná dvorana.

Hlavný priestor budovy tvorí monumentálna sála s dodnes zachovanou pôvodnou bohatou výzdobou. Veľká sála je zdobená štyrmi veľkoformátovými reprodukciami historických fotografií zo zbierok Balneologického múzea Imricha Wintera, realizovanými fotografom Fedorom Nemcom. Donedávna sa tu odohrávalo množstvo kultúrno-spoločenských podujatí - koncerty, tanečné večery, výstavy, divadelné predstavenia a pod. Dnes tu okrem iného sídli i Balneologické múzeum.

Zdroj: Rezort Piešťany (Sprievodca zaujímavosťami)

Kontakt
Adresa: Beethovenova 5, Piešťany
GPS:48.5908232, 17.8378969