Mestské múzeum, Sereď

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Existencia mesta Sereď je úzko spätá s riekou Váh (najväčšia na Slovensku), na ktorej brehu sa rozprestiera. Prvá zmienka o meste „Zereth“ je podchytená v listine o príjmoch z cirkevných desiatok z roku 1313.

Mestské múzeum v Seredi je zriadené vo Fándlyho fare. Otvorené bolo 15. decembra 2004. Zriaďovateľom múzea je Mesto Sereď a prevádzkovateľom je Dom kultúry a Občianske združenie Vodný hrad v Seredi. Vystavené exponáty patria do zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante. Nachádzajú sa tu štyri stále expozície zaoberajúce sa dejinami mesta a regiónu.

Jedna zo stálych expozícií sa venuje slávnemu stredovekému kráľovskému hradu Šintava a jeho premene na renesančnú protitureckú pevnosť – Seredský hrad.  Tento historicky významný objekt sa nachádza na nádvorí klasicistického kaštieľa v Seredi. V rokoch 1984 až 1992 prebiehal preventívno-zisťovací výskum Šintavského vodného hradu z obdobia stredoveku. Archeologické výskumy na nádvorí kaštieľa vydali nečakané svedectvá o sláve strateného Hradu Šintava a svedčia o jeho honosnosti za doby cisára a kráľa Žigmunda Luxemburského. 

Okrem objavených architektúr in situ bolo nájdené veľké množstvo nálezového materiálu, ktoré svedčia o intenzívnom živote na hrade od 12. do 17. storočia.

V expozícii Prehistória seredského regiónu sa okrem početných exponátov dokumentujúcich osídlenie regiónu od skončenia doby ľadovej až po zánik Veľkomoravskej ríše. Nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca spred 70 000 a 40 000 rokov, ktoré našli členovia archeologického krúžku v riečisku Váhu.

Výstava dobových pohľadníc Serede a výstava dokumentujúca priebeh vykopávok na nádvorí seredského kaštieľa patrí medzi dlhodobé expozície Mestského múzea.

Krátkodobé expozície v múzejnej galérii bývajú venované hlavne výstavám obrazov.

Kontakt
Adresa: M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
GPS:48.2864667, 17.7381583
Web stránka: http://www.muzeum.sered.sk/
Email: muzeum@sered.sk