Miestopis Galanty a okolia

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia sa nachádza na prvom poschodí Renesančného kaštieľa v Galante a je venovaná  histórii mesta so zameraním na vývoj osídlenia Galanty a okolia a obcí v minulosti administratívne patriacich k mestu. Expozícia je rozšírená o nové nálezy archeologického bádania. Časť expozície je venovaná rodu Esterházyovcov a hudobnému skladateľovi  Zoltánovi Kodálymu. Návštevníci sa môžu zoznámiť s históriou Galanty od najstarších hmotných a písomných prameňov až po obnovu a sprístupnenie kaštieľa ako kultúrneho stánku v r. 1992.

Kontakt
Adresa: Esterházyovcov, 924 01 Galanta
GPS:48.198484, 17.732818
Web stránka: http://www.domkulturyga.sk/page/1342/renesancny-kastiel
Email: renesancny.kastiel@gmail.com