Most cez Váh od Emila Belluša, Sereď

Fotka od: Miroslav Beňák

Krásne a inovátorské dielo pod nohami.


Niektoré skvosty architektúry môžeme mať rovno pod nohami a aj tak ich akosi prehliadame. Tak ako v prípade Šintavského mosta v Seredi. Mnohí možno ani netušíte, že dennodenne prechádzate po diele od tvorcu trnavského vodojemu alebo automatického mlynu – architekta Emila Belluša. Most nie je z vrchu nejak zaujímavý. Jeho krása sa nám odhalí, až keď zídeme z mosta dole k Váhu.


Tak ako pri vodojeme či automatickom mlyne, aj tu sa Bellušovi podarilo dokonale spojiť konštrukciu s architektonickým riešením do jedného estetického celku. Hlavným prvkom konštrukcie a aj architektúry je šesť poloblúkov, každý zložený zo siedmich prefabrikovaných oblúkových pásov. Tie vyrobili v neďalekom šintavskom Priemstave.Túto v danej dobe inovátorskú konštrukciu navrhol český statik – profesor Jozef Wünsch, s ktorým Emil Belluš na moste spolupracoval. Spolu vytvorili naozaj jedinečné dielo. Bol to prvý a aj posledný most predpätý segmentový železobetónový most v Československu. 360 m dlhý most vyprojektovali v roku 1954. Realizoval sa následne v rokoch 1956-1959 a slávnostne ho otvorili 30. augusta 1959. Most nahradil starší provizórny drevený most cez Váh, ktorý využíval ešte zachované časti starého oceľového mostu z roku 1912, zničeného v roku 1945 ustúpujúcou nemeckou armádou. Bo dosť úzky a pomerne labilný.Oblúky mosta sú opreté do masívnych monolitických pilierov, ktoré tvoria základy mosta. Belluš bol veľký detailista. Do jednotlivých pilierov včlenil erby šiestich slovenských miest, cez ktoré preteká Váh – Liptovský Hrádok, Martin, Žilina, Trenčín, Sereď a Komárno. Reliéfy sú pevnou súčasťou betónových pilierov, vybetónované súbežne s piliermi. Zaujímavosťou je, že erby sú viditeľné iba od rieky. Môžeme sa domnievať, pre koho boli vlastne určené – či pre príležitostných rybárov, alebo lodníkov, ak by sa raz splavnil Váh.Belluš si toto menej známe dielo veľmi vážil. Mosty mali celkovo v jeho tvorbe špecifické miesto. Jeho prvou realizáciou bol most cez Hron v Banskej Bystrici z 20. rokov 20. storočia, ktorý bol však v roku 1944 zničený. Kolonádový most v Piešťanoch z 30. rokov považujeme za skvost modernej architektúry. A most v Seredi z konca 50. rokov bol v podstate jeho posledným realizovaným väčším dielom.


V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Sereď
GPS:48.2850786, 17.7338455