Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Renesančnú budovu dal v roku 1561 postaviť ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh ako bohoslovecký seminár a kolégium. Dodnes je známa ako Oláhov seminár. Krátko na to vyhorela. Po oprave už ako seminár neslúžila. V rokoch 1619 až 1919 bola útulkom pre starých kňazov a neskôr sa stala kapitulskou knižnicou.

Múzeum knižnej kultúry

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola zrekonštruovaná pre Západoslovenské múzeum, ktoré si v nej v roku 1979 zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Jedna z expozícií je zameraná na knižnú kultúru a popisuje hlavne dejiny Slovenských tlačiarní. Podstatnú časť expozície tvoria najmä historické tlače 16. – 20. storočia. Múzeum má celoslovenskú špecializáciu na históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka, katolíckeho vzdelanca a kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny na základe trnavského nárečia.

William Schiffer – život a dielo sochára a medailéra

Expozícia mapuje životnú a umeleckú dráhu významného sochára a medailéra Williama Schiffera (1920-2007) . Rodák zo Zvončína prežil detstvo a mladosť v Trnave. V 1945 odišiel do Paríža, kde  vyštudoval Akadémiu umenia. Do umeleckého života sa začlenil kolekciou komorných plastík a keramiky s folklórnymi motívmi. Venoval sa hlavne reliéfnemu sochárstvu, tvorbe návrhov na plakety a medaily. Spolupracoval s mincovňami Kremnici i Paríži. Patrí k najvýznamnejším umelcom svojho zamerania na Slovensku.  

Kontakt
Adresa: Námestie svätého Mikuláša 10, 917 01 Trnava
GPS:48.379275, 17.591204
Web stránka: http://www.zsmuzeum.sk/
Email: zsmuzeum@zupa-tt.sk