Múzeum v Kopčanoch

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej, ktorý bol postavený v časoch Veľkej Moravy, a ktorý patrí k najstarším kostolom nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a T. G. Masaryka.

Múzeum v Kopčanoch je súčasťou Záhorského múzea v Skalici.

Kontakt
Adresa: Kollárova 1146, 908 48 Kopčany
GPS: 48.781952, 17.104211
Web stránka: https://www.zahorskemuzeum.sk/muzeum-v-kopcanoch/
Email: muzeum.kopcany@gmail.com