Najstaršie známe osobnosti Žitného ostrova

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V expozícii umiestnenej na chodbe na 1. poschodí sú vystavené tu ukážky historických dokumentov a listín, v ktorých sa nachádzajú mená najznámejších osobností, ktoré toto územie osídlili medzi prvými a ich mená sú dodnes späté s regiónom Žitného ostrova. Tieto mená sa zachovali v maďarských názvoch obcí a osád v okolí Dunajskej Stredy – Abony, Hodos, Éte, Patony, Bár a pod.  Mená historických rodov, ktoré poznáme zo zachovalých listín, sú zrejme ich potomkovia a sú mladšie o 300 rokov. Sem patria také mená a rody, ako napr. Amadé, Bittó, Földes, Bartal, Somogyi a pod.  Tieto rody patrili k tzv. drobnej šľachte, ktorá neodvádzala dane, ale v prípade vojny mečom bránila záujmy svojho panovníka.

Vystavená zbierka zbraní  (meče, strelné zbrane, fragmenty panciera – brnenie, štíty a pod.)  pochádza  z obdobia 15. až 19. storočia.  Dobové listiny, pečatidlá – obecné aj cechové, pochádzajú z rodových archívov Üschtritz-Amadéovcov z Gabčíkova, ako aj zo zbierky pôvodného múzea v Šamoríne. Pozoruhodnou súčasťou expozície sú halapartne. Halapartne  používali noční strážcovia, ktorí mali na starosti nočné obhliadky a protipožiarnu kontrolu v obci. V niektorých obciach na Žitnom ostrove pôsobili ešte aj v tridsiatych rokoch 20. storočia.

Pozoruhodný je taktiež kryštálový luster, ktorý múzeum získalo z kultúrneho domu vo Veľkom Mederi.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk