Napoleonské kúpele, Piešťany

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Prvá písomná zmienka o Piešťanoch sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113. Sedem storočí od tejto zmienky pripomína len veľmi málo pamiatok, pretože v roku 1813 postihla Piešťany apokalyptická povodeň a tá zničila takmer všetky budovy.

Z nich najstaršou je ruina stredovekého sakrálneho objektu (na Detvianskej ulici), pochádzajúceho zo šestnásteho storočia. Po roku 1813 však už pribúda rad dochovaných stavieb, najmä so znakmi klasicistického, romantického, secesného, puristického a funkcionalistického slohu, ale i povojnové slohové hodnoty. Viaceré stavby či celé súbory stavieb boli i formálne uznané za kultúrne pamiatky, niektoré patria i celoštátne k najvýznamnejším. Medzi nimi sú i také, ktoré dosiahli aj medzinárodné uznanie.

Napoleonské kúpele sú najstaršie kúpeľné objekty, ktoré boli budované v rokoch 1821 – 1862. Urbanisticky sú usporiadané do tvaru písmena U, čím vytvárajú malé námestie. Zo severu ho ohraničujú prízemné vaňové kúpele (Napoleonské kúpele č. I), pre ktoré je typická obiehajúca stĺpová ochodza z toskánskych stĺpov okolo južného krídla a vstupný portikus s trojuholníkovým štítom. Zo stredu dispozície vychádza krídlo so zrkadliskom, na ktoré je napojené nízke severné krídlo. Južnú časť námestia tvoria bazénové kúpele (Napoleonské kúpele č. III), ktoré majú severné krídlo poschodové s predsadeným portikom. Južná časť objektu s bazénami a bahniskom je prízemná. Z východu uzatvára námestie prízemná budova s obdĺžnikovým pôdorysom (Napoleonské kúpele č. II).

Zdroj: Rezort Piešťany (Piešťanský sprievodca architektúrou)

Kontakt
Adresa: Piešťany- kúpeľný ostrov
GPS:48.5904944, 17.8454905