Neogotický kaštieľ, Galanta

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Najstaršia písomná správa o meste Galanta pochádza z rokov 1237-1240. Galanta sa vyvíjala ako zemepánske mestečko s právom konať jarmoky. V histórii mesta zohral významnú úlohu rod Esterházyovcov, ktorý dlhé roky ovplyvňoval život Galanty. Esterházyovci postavili v meste niekoľko stavieb. Medzi najvýznamnejšie patrí neogotický kaštieľ', pôvodne renesančný opevnený objekt z roku 1633. V roku 1736 bol prestavaný v barokovom slohu. Dnešnú neogotickú podobu nadobudol v roku 1861. Dnešný neogotický kaštieľ dali postaviť v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci v období prvého mohutného rozmachu moci a hospodárskej prosperity rodu. Ďalší člen rodu Imrich, nitriansky biskup dal v roku 1736 objekt prestavať v barokovom slohu. Z tejto prestavby sa zachovali mramorové krby na poschodí.

Súčasná podoba kaštieľa je výsledkom radikálnej prestavby v roku 1861 v duchu romantickej anglickej gotiky. Kaštieľ je obklopený prírodne krajinárskym parkom, ktorého strohosť kontrastuje s bohatou výzdobou fasád budovy. Kaštieľ je monumentálna stavba, postavená v pôdoryse U. Bočné krídla uzatvárajú čestné nádvorie. Stredná časť je dvojpodlažná, bočné hospodárske budovy jednopodlažné, tieto sú na mieste pôvodného renesančného opevnenia. V strednej časti hlavného objektu je reprezentačné schodište vedúce do slávnostných priestorov prvého poschodia. Fasády sú bohato členené na spôsob anglickej gotiky. V interiéri štukové klenby tak isto napodobujú gotiku. Na kaštieli boli zahájené rekonštrukčné práce, ktoré sa pre nedostatok finančných prostriedkov prerušili. V rámci týchto prác sa v podkroví vybudovali nové priestory, čím sa zvýšila úžitková plocha objektu. Staticky narušené klenby sa spevnili a stavba je izolovaná proti zemnej vlhkosti. Suterénne priestory sú voľné. Okná prízemia sú vymenené. Kaštieľ je strážený a zabezpečený proti devastácii. Zakonzervovaním je chránený aj proti negatívnym poveternostným vplyvom. V súčasnosti je objekt prázdny - nevyužitý.

Otváracia doba: Sobota 9:00 -18:00, v ostatných dňoch na objednávku cez telefón.

Kontakt
Adresa: Hlavná, 924 01 Galanta
GPS:48.192374, 17.735854
Web stránka: http://nkga.sk
Email: nkga2012@gmail.com