Fotka od: Miroslav Beňák

Nepoznané miesta

Spoznajte NEPOZNANÉ MIESTA Trnavského kraja! Predstavujeme vám prezentáciu menej známych pamiatok a miest kraja, ktoré doposiaľ unikali väčšej pozornosti, no sú hodnotné nielen v lokálnom, ale častokrát aj v regionálnom merítku. Spoločnou charakteristikou - čo bolo z časti aj kritériom výberu je fakt, že sú akosi „v tieni“ známejších - nie však vždy významnejších - miest, alebo pamiatok, pričom mnohé dotvárajú celkový kontext miesta.

Napríklad - v bezprostrednom okolí jaskyne Driny sa nachádzajú ďalšie drobné jaskyne, ktoré v zlatom veku objavov v Drinách boli rovnako cieľom výskumu. Predstavíme vám menšie objekty, prípadne pamiatky - diela významných architektov roztrúsené po malých dedinkách, alebo zaujímavé technické a industriálne objekty či expozície udržiavané nadšencami.

Všetko v spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.