Nyáryovská kúria, Bučany

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Kúria patrí medzi najstaršie stavby v Bučanoch. Leží na najvyššom mieste obce, čo naznačuje význam tohto objektu už v čase vzniku. Na pôvodné jadro objektu sa postupne nabaľovali mnohé prestavby od renesancie cez barok a klasicizmus až po poslednú štýlovú úpravu na prelome 19. a 20. storočia. Dnešná kúria má pôdorys zalomeného L s trojtraktovým členením. Je to prízemná stavba s valbovou strechou. Okná a dvere sú zvýraznené drevenými ornamentálnymi ozdobami. Popred obytné miestnosti radené v traktoch vedľa seba je otvorená chodba s hladkými stĺpmi ukončenými jednoduchou dórskou hlavicou. Od roku 1963 je Národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti je sídlom Kultúrno-spoločenského centra Bučany.

Vzhľad kúrie sa v priebehu storočí menil. Jej počiatky siahajú do zhruba 1. polovice 16. storočia, kedy tu stála jednoduchá obdĺžniková stavba, dokonca čiastočne opevnená. Z tejto stavebnej etapy sa dodnes zachovala ranorenesančná tehlová pivnica zaklenutá valenou klenbou. Pri ďalšej prestavbe okolo polovice 17. storočia bola pivnica po úpravách začlenená do novej stavby, ktorá však bola oproti pôvodnej otočená o 90? a orientovaná v smere sever- juh. Aj v tejto neskororenesančnej etape výstavby bola kúria len jednoduchou stavbou s obdĺžnikovým pôdorysom, ktorej pôvodné nárožné kvádrovanie je dnes v dvoch sondách odkryté aj v priestoroch kúrie a zachované aj v jej podkroví.

Menšia stavebná etapa čakala kúriu aj v druhej polovici 17. storočia, kedy bola predĺžená o jednu miestnosť smerom na sever. Významnejšia prestavba prišla v 18. storočí s obdobím baroka. Kúria získala pôdorys písmena L a stala sa tak dvojkrídlovou stavbou. V tejto etape boli k pôvodnému (východnému) krídlu pristavané aj dva prístavky v tvare rizalitov a baroková pivnica pod novopostaveným (severným) krídlom. V období klasicizmu, v prvej polovici 19. storočia, získala Nyáryovská kúria honosný ráz šľachtického sídla a vzhľad, ktorý je pre ňu príznačný aj dnes. Severné krídlo bolo rozšírené do dnešných rozmerov a pribudla aj charakteristická kolonáda so stĺpmi so štvorcovými pätkami toskánskeho typu. Do tohto obdobia spadá aj nápis „VILLA SOLITUDE“ umiestnený na preklade nad stĺpmi kolonády východného krídla.

Počas rekonštrukcie kúrie bola v reprezentačných miestnostiach východného krídla objavená a následne reštaurovaná maľovaná výzdoba s neobarokovými rastlinnými motívmi datovaná do polovice 19. storočia. Úpravy v prvej polovici 20. storočia mali v duchu secesie už viac-menej len dekoratívny charakter. Za zmienku určite stojí orámovanie okien a dvier drevenými paspartami s ornamentálnym motívom čerpajúcim z ľudovej architektúry a zaujímavá maľovaná výzdoba južnej miestnosti východného krídla.

Otváracia doba: Utorok 9.00 – 12.00 h Streda 14.00 – 17.00 h Štvrtok 9.00 – 12.00 h posledná nedeľa v mesiaci 14.00 – 18.00 h. V prípade záujmu môže byť prehliadka sprevádzaná lektorským výkladom.

Kontakt
Adresa: 919 28 Bučany 108
GPS:48.41983099999999, 17.7000582
Web stránka: https://www.nyaryovska-kuria.sk/
Email: info@nyaryovska-kuria.sk