Obecné múzeum, Veľká Mača

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

V listine z roku 1326 sa obec Veľká Mača spomína pod názvom Mached. Bohatú históriu potvrdzujú nálezy z mezolitu, doby halštatskej a staromaďarské pohrebisko zo začiatku 10. storočia. V minulosti bola obec súčasťou šintavského hradu. Históriu Veľkej Mače predstavuje návštevníkom stála expozícia archeologických nálezov z tzv. máčadských vŕškov, dôležité obecné dokumenty a poľnohospodárske náradie z obdobia od 17. do 19. storočia.

Obecné múzeum bolo otvorené v r. 1996 a prevádzkuje ho obec Veľká Mača. Expozícia je vybudovaná zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante a miestneho obyvateľstva. Má vlastivedný charakter a podáva obraz o najstarších dejinách obce a jej okolia. Rozdelená je do troch častí. Prvá časť je na základe archeologických nálezov zameraná na prezentáciu vývoja osídlenia širšieho okolia Veľkej Mače. Najpočetnejšie sú archeologické predmety pochádzajúce z lokality mačianske vŕšky, odkiaľ pochádzajú najstaršie nálezy od strednej doby kamennej až po stredovek. V expozícii sa nachádza aj zaujímavá rekonštrukcia hrobu staromaďarského bojovníka s koňom. Druhá časť expozície je venovaná novodobým dejinám obce, ktorá je zameraná na 19. a 20. storočie. Tretia časť  expozície prezentuje ľudové tradície obce. Vystavený národopisný materiál pochádza zo súkromných zbierok miestneho obyvateľstva. Časť venovaná prírodnému prostrediu okolia.

Kontakt
Adresa: Sereďská cesta 137, 925 32 Veľká Mača
GPS: 48.2438933, 17.6933959
Web stránka: https://www.muzeumgalanta.sk/vysunute-expozicie/muzeum-velka-maca/
Email: ocuvmaca@nextra.sk