Okolo vodného diela Gabčíkovo

Zdroj: CBS spol. s.r.o.

Spolu: 64 km

Celkové stúpanie: 8 m

Náročnosť: 3

Prevýšenie medzi najnižším a najvyšším bodom: 14 m.

Trasa: Šamorín - Gabčíkovo - Bodíky - Vojka nad Dunajom - Šamorín.

Výlet začíname na okraji mestskej časti Šamorína s názvom Čilistov, kde sa pri zdrži Hrušov nachádza rekreačná oblasť s kúpaliskom, hotelom Kormorán a plážami pri vodnej ploche. Po ďalších 5 km po ľavej strane uvidíme Báč s dominantnou vežou kostola, ktorý je centrom známeho pútnického areálu. Onedlho prejdeme okolo osady Kyselica, kde máme možnosť kompou sa preplaviť na druhú stranu kanála. My však pokračujeme po Dunajskej cyklistickej ceste. Nasledujúcich 16 km vedie monotónne po hrádzi. Zdrž Hrušov sa zužuje, až postupne prechádza do priameho, niekoľko sto metrov širokého prívodného kanála. Po ľavej strane postupne minieme Horný Bar, Trstenú na Ostrove a Baku, až sa dostaneme ku gabčíkovskej priehrade. Po jej korune prejdeme na opačnú stranu prívodného kanála. Cez mostík prekonáme tzv. odľahčovací kanál a na križovatke odbočíme vľavo.

Značkovaná cyklocesta (001a) nás asi po 2 km privedie k pôvodnému korytu Dunaja, pri ktorom odbočíme doprava. Okolo horárne Horný dekan sa dostaneme späť k hrádzi. Ak nám nevyhovuje jednotvárna trasa po hrádzi, pokračujeme smerom na Bodíky a Vojku nad Dunajom po starej ceste vedúcej popri okraji lužného lesa. Vydať sa môžeme aj po novej ceste smerujúcej pozdĺž päty hrádze. Tieto dva varianty sú vhodné najmä vtedy, ak fúka protivietor, ktorý v tejto oblasti nie je ničím výnimočným. Okrajom lužného lesa so spleťou ramien Dunaja onedlho prídeme do Bodíkov.

Značkovanou Dunajskou cyklistickou cestou (001a) prídeme k Šulianskemu a neskôr k Vojčianskemu jazeru, ktoré sú rekreačnou oblasťou pre vodné športy a pobyt pri vode. Cesta nás privedie do Vojky nad Dunajom, ktorej turistickou atrakciou je kompa premávajúca do Kyselice. Premáva každú hodinu. Kompou sa o pár minút ocitneme na druhom brehu Dunaja a po korune hrádze pokračujeme po známej trase Dunajskej cyklistickej cesty severozápadným smerom do Šamorína.

Zdroj: Najkrajšie cyklookruhy Trnavský kraj, Vydavateľstvo Dajama

Kontakt
Adresa: Gabčíkovo
GPS:47.8924248, 17.576669

Kategórie: #Cyklistika