Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Oslava dňa cestovného ruchu - Po stopách Trnavského piva

27. september je svetový deň cestovného ruchu, ktorý bol vyhlásený WHO v roku 1970. Oslávte ho s nami!


Tento rok sa vyberieme „Po stopách Trnavského piva“. Pridajte sa na prehliadku Trnavy s Ing. Arch Miroslavom Beňákom z OZ Čierne Diery, pozrite si staré Trnavské sladovne - bývalé sladovne Treumann a regionálny pivovar Sessler aj s ochutnávkou piva.


Ako program sme si pre vás pripravili komentovanú prehliadku s Ing. arch. Miroslavom Beňákom z OZ Čierne Diery v meste Trnava.


Dátum: 28.9.2020, pondelok

Trvanie: 15:30 - 18:45

Program

15:30 Stretnutie pred Úradom Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava, pred hlavným vstupom

16:00 Sladovne areál (komentovaná prehliadka areálu sladovní s vizualizáciami budov v minulosti a dnes, história pivovarníctva v Trnave)

17:00 ukončenie prehliadky Sladovne

17:10 presun s taxi do regionálneho pivovaru Sessler

17:15 Sessler prehliadka výroby a ochutnávka piva

18:45 ukončenie prehliadky, rozchod


Prehliadka je bezplatná, nahlasovať sa môžete na tipy@trnava-vuc.sk alebo na tel.č. 033/55 59 646 do 27.09.2020.


Počet osôb je obmedzený!

Prečo taký program?

Trnavské sladovne boli založené v roku 1893, aj keď história sladovníctva v Trnave sa začala písať o niekoľko storočí skôr. Desiatky rokov sa budovali a vo svojej histórii zažili vzostup aj pády. Keď v 90tich rokoch začali sladovne upadať, prebral ich dovtedy úspešný obchodník so sladom Martin Mäsiar. Martin Mäsiar vybudoval z Lycosu úspešnú firmu. Lycos Trnavské sladovne sú slovenskou špičkou a vyvážajú slad do pivovarov na rôznych kontinetoch. Nájdete ich v každom obchode a takmer všade, kde sa na Slovensku pivo čapuje. Veď ich zákazníkmi sú uznávané značky ako SAB Miller, Heineken, Carlsberg, či Molson Coors. Pod tieto pivovarnícke giganty spadajú obľúbené pivá nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj na rôznych svetadieloch. Vďaka sladovni v Trnave tak nájdete kúsok z mesta takmer kdekoľvek na svete.

História pivovaru Sessler siaha až do roku 1752, kedy slobodné mesto Trnava dostalo kráľovské povolenie postaviť nový pivovar. Vybudovali ho za hradbami mesta. Mesto pivovar prenajímalo až do konca prvej polovice 19. Storočia, kedy ho ponúklo na predaj. Kúpil ho Mojžiš Kopper, ktorý bol posledným prenajímateľom.

Hospodársky úpadok v 19. storočí priniesol aj zatvorenie pivovaru v roku 1867. V roku 1873 pivovar kúpil Jozef Sessler a požiadal mesto o povolenie vyrábať slad. Založil na tie časy sladovňu, ktorá si získala meno v celej Európe.
V roku 1938 prevzal sladovňu nemecký arizátor Hugo Hofer. V roku 1948 bola sladovňa znárodnená a prešla búrlivým obdobím zmien majiteľov, budovania a rozširovania výroby, ale i úpadku. Výroba sladu však pretrvávala, hoci sa vykonávala prácne a ručne. Namočený jačmeň klíčil na tzv. humnách. Humno č. 1 slúžilo pre potrebu sladovne. V sedemdesiatich rokoch 20 storočia bolo vedením vtedajšieho podniku prijaté rozhodnutie o zrušení tohto humna. Úpravami vznikli priestory, v ktorých sa konali rôzne oslavy a posedenia. Po roku 1989 v dôsledku častého striedania majiteľov sladovne tieto priestory využívali sporadicky a začali chátrať.
Koncom roku 2004 sa zdevastovaná sladovňa dostala do rúk nového majiteľa, ktorý ju zrenovoval a zmodernizoval priestory bývalého humna č.1 na reštauráciu. Citlivým zakomponovaním technológie na výrobu piva získala reštaurácia svoju dominantu v podobe dvoch medených kotlov. Návštevníci reštaurácie majú teda možnosť vidieť časť procesu varenia piva značky Sessler.