Pamätná izba básnika Ivana Krasku Piešťany

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia významného básnika Ivana Krasku je situovaná v jeho piešťanskom byte. Objekt bol postavený v 30. rokoch 20. storočia na nábreží Váhu vedľa domu významného piešťanského kúpeľného lekára MUDr. Štefana Kolára. Básnik tu žil spolu s manželkou Elenou na sklonku svojho života, v rokoch 1943 – 1958. Po smrti básnika bola dosiahnutá dohoda medzi jeho manželkou a Ministerstvom kultúry SSR. Objekt aj s pôvodným zariadením interiéru a knižnicou darovala manželka štátu s podmienkou, že tam bude zriadená stála expozícia básnika. Objekt prešiel do správy Balneologického múzea v Piešťanoch. Dňa 12. júla 1976 pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského básnika – národného umelca Ivana Krasku Balneologické múzeum slávnostne otvorilo expozíciu – Pamätnú izbu Ivana Krasku. Expozícia bola vybudovaná v spolupráci s Kultúrnohistorickým odborom Matice slovenskej v Martine a veľkú zásluhu na jej vzniku mal vtedajší riaditeľ múzea JUDr. Ing. Elemír Čelko. Po roku 1989 bola expozícia za spolupráce múzea a manželov Ladislava a Evy Mňačkovcov (dcéry Ivana Krasku) reinštalovaná.

Dom mal byť pôvodne súčasťou novej časti mesta Piešťany s názvom „Floreát“ („Nech rozkvitá“), ktorá bola naplánovaná ako štvrť jednoposchodových rodinných viliek. Neďaleko mal stáť nový kostol a škola. Projekt „Floreát“ sa však nikdy nerealizoval v takom duchu ako ho naplánoval vtedajší nájomca kúpeľov Ľudovít Winter. A dnešný piešťanský Floreát, ktorý vznikol po 2. svetovej vojne, bol postavený úplne inak.

Expozícia v Pamätnej izbe Ivana Krasku v Piešťanoch je umiestnená v Piešťanskom byte básnika. Po roku 1989 bola, aj za spolupráce Balneologického múzea a spisovateľa Ladislava Mňačka a jeho manželky Evy (dcéry Ivana Krasku) reinštalovaná. Je umiestnená v básnikovom piešťanskom byte, v ktorom básnik s manželkou žil na sklonku života v rokoch 1943 – 1958. 

Expozícia má dve časti. Prvá približuje básnikov život a dielo prostredníctvom dokumentov, fotografií a trojrozmerných predmetov viažucich sa k osobe básnika a jeho rodine. Približujú nám jeho dielo a život: rodičov, rodisko a štúdiá, začiatky publikačnej činnosti, priateľov a známych, kontakty s ľuďmi zo sveta krásnej literatúry, neľahké obdobie 1. svetovej vojny, politickú činnosť za I. ČSR. Ocenenia dokumentujúce jeho profesijné (chemik) i umelecké (básnik) kvality, rodinný život i život v starobe.

Druhá časť expozície – dve miestnosti – pracovňa a spálňa sú zariadené tak, ako za básnikovho života. Pozoruhodná je najmä pracovňa s bohatou knižnicou, v ktorej sú mnohé knihy s venovaním od Kraskových priateľov a obdivovateľov – najmä básnikov, spisovateľov, prekladateľov a literárnych kritikov. Sú v nej zastúpené i vydania Kraskových básní i knihy o ňom a jeho tvorbe. Písací stôl pri okne s nádherným výhľadom na rieku Váh a časť piešťanského Kúpeľného ostrova je lákadlom pre oči. Zaujímavé sú mnohé osobné predmety, drobnosti: rodokmeň, obraz rodného domu, drobné, ale esteticky riešené secesné bytové doplnky, básnikov portrét od známeho slovenského herca Františka Zvaríka (Kraskovho zaťa). V interiéri nechýbajú diela známych výtvarných umelcov. Sú tu obrazy od Janka Alexyho, Martina Benku, Aurela Kajlicha, Maji Dusíkovej, Jozefa Šturdíka; plastiky od Františka Gibalu, Františka Úprku, Jozefa Kostku, Ladislava Poláka a Tibora Bártfaia.

Básnické dielo Ivana Krasku bolo zdrojom inšpirácie pre hudobných skladateľov, maliarov a ilustrátorov, jeho poézia preložená do svetových jazykov vzbudila ohlas v zahraničí. 

Ponuka a zoznam prednášok:

Prednášky o živote a diele Ivana Krasku – vhodné pre dejepis, estetiku, slovenský jazyk.

Recitovanie poézie Ivana Krasku – ukážky z básnickej tvorby, literárne popoludnia. Prednášky o básnikovej umeleckej zbierke a o jeho knižnici.

Kontakt
Adresa: Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany
GPS:48.586861, 17.836603
Web stránka: http://www.balneomuzeum.sk/sk/
Email: balneomuzeum@zupa-tt.sk