Pamätník J. M. Hurbana, Hlboké

Fotka od: Miroslav Beňák

Za zaujímavými objektami našich významných architektov sa oplatí vycestovať aj do menších obcí. Na Záhorí je viacero diel od Dušana Jurkoviča, ktoré nie sú až tak známe. Majú však oveľa osobnejší rozmer, keďže sem siahajú jeho korene.Drobná sepulkrálna architektúra v podobe pomníkov sa tu tematicky prelína „literárnymi pamiatkami“, ktorými je rovnako oblasť Záhoria doslova posiata. V neveľkej obci Hlboké žili naraz dvaja významní velikáni slovenskej literatúry – otec a syn – Jozef Miloslav Hurban a Svetozár Hurban-Vajanský. Miestna evanjelická fara sa stala miestom príprav uzákonenie spisovnej slovenčiny. Jozef Miloslav Hurban tu pôsobil ako evanjelický kňaz, žil so svojou rodinou a nakoniec v roku 1888 aj dokonal. Jeho syn Svetozár sa na tomto mieste narodil.Blízke rodinné vzťahy, viažúce sa k tomuto miestu, dopĺňa svojim dielom aj samotný architekt Dušan Samuel Jurkovič, synovec Jozefa Miloslava Hurbana. Ten pre svojho strýka v roku 1943 navrhol nový náhrobok. Monumentálny obelisk murovaný z drsných travertínových kamenných kvádrov vyrastá z podstavca a v čelnej ploche je vysoký reliéfny kríž, kontrastujúci s drsným podkladom.Hurbanov náhrobník je v porovnaní s jeho najznámejším sepulkrálnym dielom – mohylou Milana Rastislava Štefánika – menej známa práca. Pre Jurkoviča to však bola rovnaká príležitosť, ako vzdať hold nielen významnej osobnosti slovenských dejín, ale aj svojmu rodinnému blízkemu – podobne ako aj pri ďalších menších náhrobkoch v Skalici. Jurkovičovi téma pamätníkov a pomníkov, ktorej sa venoval už od roku 1918, sedela nielen ideologicky – ako pripomienka významnej osobnosti – ale aj tvorivo – keďže pri ich návrhu si mohol viac umelecky „uletieť“.Nový pomník odhalili v roku 1949 – 61 rokov po smrti spisovateľa a zároveň sto rokov od Slovenského povstania, ktorého bol jedným z hlavných lídrov. Jurkovičove dielo je však skôr symbolické. Skutočné hrobové miesto Jozefa Miloslava Hurbana s pôvodným náhrobkom sa nachádza na cintoríne o niečo ďalej. Pred klasicistickým evanjelickým kostolom sa na spomienku na tejto významnej osobnosti Hlbokého nachádza jeho socha v životnej veľkosti od akademického sochára Frica Motošku z roku 1929.


V spolupráci s Ing. arch. Miroslavom Beňákom.

Kontakt
Adresa: Hlboké
GPS:48.659377, 17.4064048